Velkostroje

Hutní montáže se již od vzniku firmy zabývají montáží obřích velkorypadel a zakladačů, sloužících pro dobývání převážně v tuzemských hnědouhelných pánvích. Později se začaly rovněž realizovat montážní práce při generálních opravách a modernizacích těchto strojů. V zahraničí jsme se na stavbě velkostrojů podíleli například v Řecku, v dřívější minulosti také v Polsku, zemích bývalého Sovětského Svazu a Německu., Jednalo se o rypadla RK 400, zakladače ZP 1500, ZP 6600 a lodní skládkové stroje vykladače sypkých hmot v přístavech.

Po útlumu těžby v 90. letech vyvstala na přelomu tisíciletí potřeba postavit nové stroje a generálkovat a modernizovat stroje stávající. Hutní montáže zaujaly v tomto segmentu trhu dominantní postavení.

Mimo nové velkostroje byly realizovány také generální opravy zakladače ZP 10000, rypadla K 10000 a zakladače ZPD 8000 na dole Bílina, generální oprava RK 5000 na dole ČSA Komořany, rekonstrukce špičky kolesa rypadla KU 800 na DNT.

Hutní montáže také zajišťují průběžně opravy a rekonstrukce celého komplexu technologických celků, které jsou používány při dobývání a zpracovávání na povrchových dolech.

Investorem uvedených referencí jsou  Severočeské doly.

Reference

321-Rypadlo-KK-1300-Duchcov.jpg
Název Projektu: Rýpadlo KK 1300
Realizace: 11/2009 - 04/2011
Předmět: Montáž ocelové konstrukce a technologických zařízení rýpadla
Odběratel: Noen
Poznámka:
Galerie  
346-Uvnitr-ZPD-8000.JPG
Název Projektu: Zakladač ZPD 8000
Realizace: 04/2010 - 08/2010
Předmět: Oprava kulové dráhy zakladače
Odběratel: Prodeco
Poznámka:
Galerie  
349-IMG-01602.JPG
Název Projektu: Rýpadlo SchRs 1320/4x30
Realizace: 12/2003 – 08/2005
Předmět: Výroba a montáž ocelové konstrukce a montáž technologie rýpadla
Odběratel: Prodeco
Poznámka:
Galerie  
355-1-Rypadlo.jpg
Název Projektu: Rýpadlo KU 800.20
Realizace: 08/2003 - 10/2003
Předmět: Výměna špičky kolesa rýpadla KU 800.20
Odběratel: Prodeco
Poznámka:
Galerie  
358-V-SchRs-1550-k20.JPG
Název Projektu: Rýpadlo SchRs 1550/4x30
Realizace: 04/2000 - 03/2002
Předmět: Výroba a montáž ocelové konstrukce a montáž technologie rýpadla
Odběratel: Prodeco
Poznámka:
Galerie