Velkostroje

Hutní montáže se již od vzniku firmy zabývají montáží obřích velkorypadel a zakladačů, sloužících pro dobývání převážně v tuzemských hnědouhelných pánvích. Později se začaly rovněž realizovat montážní práce při generálních opravách a modernizacích těchto strojů. V zahraničí jsme se na stavbě velkostrojů podíleli například v Řecku, v dřívější minulosti také v Polsku, zemích bývalého Sovětského Svazu a Německu., Jednalo se o rypadla RK 400, zakladače ZP 1500, ZP 6600 a lodní skládkové stroje vykladače sypkých hmot v přístavech.

Po útlumu těžby v 90. letech vyvstala na přelomu tisíciletí potřeba postavit nové stroje a generálkovat a modernizovat stroje stávající. Hutní montáže zaujaly v tomto segmentu trhu dominantní postavení.

Mimo nové velkostroje byly realizovány také generální opravy zakladače ZP 10000, rypadla K 10000 a zakladače ZPD 8000 na dole Bílina, generální oprava RK 5000 na dole ČSA Komořany, rekonstrukce špičky kolesa rypadla KU 800 na DNT.

Hutní montáže také zajišťují průběžně opravy a rekonstrukce celého komplexu technologických celků, které jsou používány při dobývání a zpracovávání na povrchových dolech.

Investorem uvedených referencí jsou  Severočeské doly.

© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu