NOVÉ UHELNÉ DOPRAVNÍKY PD V1, V2, V3


zpět

Lokalita: Doly Bílina
Materiál, výkonnost: hnědé uhlí, 3200 t/h
Šíře dopravníků: 1600 mm
Rok: 2011

 

Jedná se o pásové dopravníky š. 1600mm určené k dopravě uhlí z vnitřní výsypky k úpravně uhlí Ledvice. Střední část dopravníků sestává z nenávazných středních dílů, vybavených girlandovými stolicemi a zakrytých demontovatelnými kryty.

Poháněcí stanice jsou dvoububnové, přesuvné. Základní nosná OK je tvořena příhradovou střední částí a plnostěnnou přední a zadní částí.

Poháněcí stanice dopravníku V1 je osazena čtyřmi kusy pohonů 500kW – 2 ks na horním bubnu , 2 ks na dolním bubnu. Poháněcí stanice dopravníku V2, V3 je osazena dvěma kusy pohonů 250kW – 1 ks na horním bubnu , 1 ks na dolním bubnu.

Napínací zařízení dopravního pásu sestává z napínacího vozíku, napínacího vrátku a lanového systému s lanovými kladkami.

Jednomodulová rozvodna je umístěna na ocelové konstrukci nad poháněcí stanicí, napínací vrátek na plošině za rozvodnou.

Pohaněcí stanice PD V1 je ukotvena do betonové základové desky společně s vratnou stanicí PD V2. PS V2,V3 je uložena na ocelových pontonech.

Hlavní parametry dopravníků

Označení dopravníku PD V1 PD V2 PD V3
Šířka dopravního pásu (mm) 1600 1600 1600
Teoretické dopravní množství (t/hod) 3200 3200 3200
Délka dopravníku (m) 1029 542 829
Projektované převýšení (m) 103 2 -14
Osazení hlavními pohony (kW) 4×500 2×250 2×250
Dopravní rychlost (m/s) 5,25 3,28 3,28
Dopravovaný materiál uhlí uhlí uhlí
Měrná sypná hmotnost (t/m³) 0,8 0,8 0,8
Kusovitost materiálu (mm) 0-350 0-350 0-350
Prašný pás – šířka  (mm) 2000 2000 2000
Prašný pás – pohon (kW) 4 4 4
Pohon napínacího vrátku (kW) 2×55 1×55 1×55

 

 © 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu