KR4500NK – KOMPAKTNÍ KOLESOVÉ RÝPADLO (K 1100) - NOEN, a.s.


zpět

Výkonnost: 450 dm3/h
Objem korečku: 100 dm3
Výška / šířka řezu: 6m / 8m
Hmotnost: 74 t
Instalovaný výkon: 190 KW

 

Kompaktní kolesové rýpadlo K1100 je navrženo pro specifické podmínky potašového dolu. Materiál (skrývka/písek) je těžen korečky kolesa, koleso je poháněno pomocí elektromechanického pohonu. Odebíraný materiál od kolesa putuje na dopravním páse přes kolesový výložník na nakládací výložník, odtud materiál pokračuje dále na navazující dálkovou pásovou dopravu dolu.

Celý stroj stojí na housenicovém podvozku, který je schopen otáčení o 360°, je poháněn elektromechanickými pohony. Zvedací systém pro kolesový výložník je stejně jako pro nakládací výložník poháněn hydraulicky. Kolesové rýpadlo K1100 má centrální mazací systém.

Hlavní parametry stroje

Objem korečku 1100 dm3
Šířka pásu 2000 mm
Teoretická výkonnost stroje 4500 m3/h
Efektivní výkonnost stroje 2000 m3/h
Celková hmotnost 1350 t
Instalovaný výkon 3100 KW
Délka kolesového výložníku 20 mm
Délka nakládacího výložníku 30 mm

 

Rozměry těženého bloku

H - Výška bloku 14 m
B - Šířka bloku 30 m
L - Maximální vzdálenost přesypu na DPD 22 m
B1 - Boční úhel svahu 75 ''
B2 - Čelní úhel svahu 75 ''

 © 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu