NV5500N – VLAKOVÝ NAKLADAČ BOGATYR


zpět

Dopravní výkonnost: 5 500 t/h
Hmotnost zařízení: 1 600 t
Půdorysné rozměry zařízení: 14m x 18m
Výška zařízení: 40 m (bez filtrační jednotky umístěné na střeše zařízení)
Kapacita hlavního zásobníku: 350 m3
Max. rychlost vlaku během plnění: 0,4 km/h
Maximální velikost vagonu: 80 m3

Automatizovaný nakladač pro kontinuální nakládku materiálu (především uhlí) do projíždějícího vlaku.

Nakladač je schopen automaticky plnit projíždějící vlak s plným využitím každého vagónu. Plnění probíhá s maximální odchylkou ±0,5% od ideálního naplnění vagónu. Přesto, že o vlaku dopředu neexistují ucelené informace (například řazení a kapacita vagónů). Toto je zjišťováno scanováním vlaku v dostatečné vzdálenosti před nakládací věží. Následně je pro každý vagón připravena (navážena) optimální dávka uhlí a následně do něho rovnoměrně nasypána.

Nakládací věž je zásobena uhlím z vnější skládky pomocí pásového dopravníku.

Za určitých podmínek je nakládací věž schopna plnit i dva vlaky najednou.

Koncepce věže je navržena tak, že za použití další téměř totožné věže, lze celé zařízení rozšířit na dvojnásobnou kapacitu. Obě budovy pak mohou být stavebně propojeny a rozteč všech kolejišť může být shodná.

Celé zařízení je navrženo s ohledem na ochranu životního prostředí. Budova nakladače je opláštěna a utěsněna, přesypy jsou rovněž v maximální možné míře utěsněny a navíc odsávány – vše pro snížení prašnosti v okolí vlakového nakladače.

Hlavní části zařízení:

– Poháněcí stanice zavážecího dopravníku

– Hlavní zásobník sloužící jako nárazová zásoba (buffer)

– Vynášecí pásový dopravník

– Dvoucestná svodka s unikátním systémem klapek

– Sada vážících zásobníku

– Sada teleskopických násypných hubic

– Odsávací a filtrační sytém pro eliminaci prašnosti přesypných míst

 

Hlavní parametry strojů a zařízení přístavního terminálu

Celková hmotnost instalovaného zařízení 1 600 t
Dopravní výkon zařízení - teoretický 5 500 t/h
Sypná hmotnost nakládaného materiálu 1.15 t/m3
Půdorysné rozměry zařízení 14 x 18 m x m
Výška zařízení 40 m
Kapacita hlavního zásobníku 350 m3
Max. rychlost vlaku během plnění 0.4 km/h
Maximální velikost vagonu 80 m3

 © 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu