Vodní díla

Výraznou část činnosti Hutních montáží již od 60. let představují dodavatelské a montážní práce na hydrotechnických zařízeníchvodních děl. Jednalo se o přivaděče a velkoprůměrová potrubí vodních elektráren v tuzemsku, na Islandu, v Německu a v Rumunsku (průměr potrubí 7 m).

Následovaly velkoprůměrové přivaděče vodních elektráren (Lipno, Dlouhé Stráně, Dalešice, Liptovská Mara a Čierný Váh na Slovensku, šéfmontáž potrubí v Pákistánu - průměr 8 m), hradicí konstrukce (vodní elektrárenské Vážské kaskády, vodní dílo Gabčíkovo a doková vrata v loděnici Pappenburg v Německu), finální dodávka hydrotechnických zařízení plavebních komor vodního díla Gabčíkovo představovaly hlavní akce v segmentu vodních děl.

Pro práce na hydrotechnických zařízeních vodních děl disponují Hutní montáže zkušenými řídicími zaměstnanci, kvalifikovanými montážními skupinami, technickým zabezpečením pro svářečské práce a kontrolu svarů, mobilní jeřábovou technikou i spolupracujícími projekčními, výrobními a dalšími dodavatelskými kapacitami.

Hutní montáže na základě zkušeností z montáží nadále realizují práce na opravách přiváděčů vodních elektráren a hydrotechnických zařízeních vodních děl. Dlouhodobě zajišťují servisní práce, repase a opravy na plavebních komorách vodního díla Gabčíkovo pro nejvýznamnějšího investora tohoto segmentu Vodohospodářskou výstavbu, Bratislava. Tato činnost je nedílnou součástí zabezpečení provozuschopnosti a spolehlivosti plavebních komor vodního díla Gabčíkovo.

Reference

495-gabcikovo1.jpg
Název Projektu: Opravy a servisní práce na TZ PLK VD Gabčíkovo
Realizace: 02/1993 - 12/2014
Předmět: Práce na TZ PLK provoz, údržba, hydraul. válce: výměna, opravy, repase tlak. hydraul. potrubí: opravy, přetěsňování ložiska: výměny, opravy, repase, tělesa horních vrat, regulačních uzávěrů: revize
Odběratel: Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
Poznámka:
Galerie