Vodní díla

Výraznou část činnosti Hutních montáží již od 60. let představovaly dodavatelské a montážní práce na hydrotechnických zařízeních vodních děl. Jednalo se o přivaděče a velkoprůměrová potrubí vodních elektráren v tuzemsku, na Islandu, v Německu a v Rumunsku (průměr potrubí 7 m).

Následovaly velkoprůměrové přivaděče vodních elektráren (Lipno, Dlouhé Stráně, Dalešice, Liptovská Mara a Čierný Váh na Slovensku, šéfmontáž potrubí v Pákistánu - průměr 8 m), hradicí konstrukce vodní elektrárenské Vážské kaskády, doková vrata v loděnici Pappenburg v Německu,  instalace vrat v plavební komoře v německém Hohenwarthe) a účast na výstavbě vodního díla Gabčíkovo.

Hutní montáže se významným způsobem podílely na výstavbě vodního díla SVD Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo a následně dlouhodobě (až do roku 2016) zajišťovaly servisní práce, repase a opravy na hydrotechnických zařízeních plavebních komorách vodního díla Gabčíkovo pro nejvýznamnějšího investora tohoto segmentu, Vodohospodářskou výstavbu, š.p. Bratislava. Touto činností jsme se významným způsobem podíleli na zabezpečení provozuschopnosti a spolehlivosti plavebních komor vodního díla Gabčíkovo.

Pro práce na hydrotechnických zařízeních vodních děl disponují Hutní montáže zkušenými řídicími zaměstnanci, kvalifikovanými montážními skupinami, technickým zabezpečením pro svářečské práce a kontrolu svarů, mobilní jeřábovou technikou i spolupracujícími projekčními, výrobními a dalšími dodavatelskými kapacitami.

© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu