Základní údaje o Hutní montáže, a.s.

Název
Hutní montáže, a.s.
Sídlo společnosti
Ruská 1162/60, Vítkovice   
703 00 Ostrava, Česká republika
IČ: 15504140 
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, B 143
D.U.N.S.: 64-353-0207

Datum založení 1953
Základní jmění 220 mil. Kč
Vlastnická struktura WITKOWITZ GW, a.s. 100 %
Tržby 1.997 mil. Kč (r. 2022)
Počet zaměstnanců 650

Společnost je daňově registrována k DPH v zemích:

ČR CZ15504140
Švédsko SE502062697301
Nizozemí NL822925710B01
Slovensko SK2020336857
Jihoafrická republika 2013/191295/10
Německo DE261236195
Bulharsko BG203670965
Polsko PL5262975917
Finsko FI21789629
Uruguay 21 540500 0015
Dánsko DK38500988

 

Orgány společnosti

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda JUDr. Vladimír Bindzár
Místopředseda Ing. Tomáš Hubička
Člen Bc. Robert Michura
Člen Ing. Petr Brázda


DOZORČÍ RADA

Předseda Mgr. Ing. Viktor Chrobok, Ph.D
Člen Vladimír Jurošek
Člen Ing. David Chrobok


VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Generální ředitel JUDr. Vladimír Bindzár
Finanční ředitel Ing. Tomáš Hubička
Ředitel obchodní skupiny montáží technologických zařízení Bc. Robert Michura
Ředitel obchodní skupiny montáží ocelových konstrukcí a mostů Ing. Petr Brázda
Ředitel obchodní skupiny jeřábů a montážních mechanizmů Ing. Michal Uhlíř
Ředitel obchodní skupiny povrchová těžba Ing. Filip Kovářčík Ph.D.
Ředitel kvality Ing. Jiří Mamica
   
   

 

Dceřinné společnosti

 

Ti kran servis s.r.o.

 

Poslání: Technická inspekce zdvihacích a elektrických zařízení; provádění revizí, zkoušek a přejímek těchto zařízení a školení zaměstnanců v oboru elektro a jeřábové dopravy. Opravy, servis a prodej mobilních jeřábů. 
Sídlo: Ostrava, Česká republika
Obchodní podíl: 100 %
www.tikran.eu

© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu