SB2500 – SACÍ BAGR


zpět

Dopravní výkonnost:                       až 4 000 m3/h

Bagrovaný materiál:                         říční sediment + voda

Celková délka/šířka plavidla:      95 m / 16 m

Šířka sacího ústí:                                16 m

Max. hloubka sání:                           14 m pod hladinou

Délka vynášecích výložníků:         44 m

Ponor:                                                     2-2,5 m

Výtlak:                                                       2 500 t

Instalovaný příkon:                            6 900 kVA

 

SB 2500/4000 je samohybný mělkovodní sací bagr s hydraulickým rozrývačem. SB 2500/4000 zajišťuje odvádění vybagrované směsi (zeminy, usazenin,… a vody):

 •  buď kalovým potrubím umístěným na otočných výložnících na obě strany od boku plavidla (do vzdálenosti přes 50 m od plavidla)
 • nebo plovoucím kalovým potrubím navazujícím na vypouštěcí ústí na zádi plavidla (do vzdálenosti až 500 m od plavidla).

SB 2500/4000 slouží především k udržování splavnosti vodních cest. Dále jej lze využít k provádění těchto prací:

 •  prohlubování dna různých objektů, dle schválených projektů vycházejících z průzkumných a naměřených údajů
 • čištění říčních ramen a kanálů od nánosů usazenin
 • budování kanálů
 •  terénní příprava pozemků pro bytovou a průmyslovou výstavbu
 •  navršení ochranných hrází
 • jiné vodní stavby

Druh bagrované zeminy – kypré, sypké půdy jako je písek, hlinito-písčitá, jemná písko-štěrková směs, jíl, hutný jíl, hlína, slabě promrzlá zemina.

Hloubka odběru zeminy je min. 1,5 m, optimálně 10 m, max. 14 m pod hladinou vody.

Plavidlo je krom jiného vybaveno tímto výrobně-technickým zařízením:

 • dvě výkonná sací čerpadla na odběr směsi zeminy a vody
 • hydraulický rozrývač
 •  naviják ke zvedání výložníku se sacím ústím pro odběr zeminy
 • kalové potrubí, umístněné na bočních otočných výložnících a na palubě plavidla
 • sada navijáků k přesunu na jiné pracovní místo

Řízení procesu prohlubování dna je maximálně automatizované, s možností ručního ovládání. Provádění prací na výřezu probíhá v poloautomatickém režimu, s využitím systému programového řízení procesu prohlubování dna a s využitím elektronických karet k proměřování.

Plavidlo odpovídá příslušné třídě Ruského říčního registru (PPP): + M-ПР 2,5 (led 40)A.

Uvažované parametry vnějšího prostředí jsou tyto: předpokládaná teplota okolního vzduchu +35°C při vlhkosti 80 % (v létě) a při -10°C a rychlosti větru do 25 m/s, vlhkosti 85 % (v zimě); vody od +32°C do -2°C, obdobně. Během zimní odstávky korpus a zařízení odolá teplotě do -50°C.

Plavidlo je vybaveno obytnou částí a zázemím pro 28 člennou posádku.

 • 2x jednomístná kajuta se samostatnou ložnicí a hygienickým jádrem;
 • 3x jednomístná kajuta se samostatným hygienickým jádrem;
 • 12x dvoumístná kajuta se samostatným hygienickým jádrem

Soběstačnost plavidla, co do zásob paliva, oleje a proviantu je 20 dní, soběstačnost vzhledem k podmínkám ekologické bezpečnosti je taktéž 20 dní.

Krom jiného je obytná část plavidla vybavena jídelnou, kuchyní, sklady, saunou, rádio-kabinou, šatnou, prádelnou, sušárnou, společenskou místností, marodkou, dílnou,…

Kromě napájení z břehu je uvažována i možnost distribuce elektřiny na břeh (do výkonu 500 kW).

K prevenci znečištění životního prostředí ropnými produkty z lodi je uvažováno s cisternou odtokových „dnových“ vod a zbytků nafty a rovněž s čerpadly na čerpání vod obsahujících naftu, potrubím opatřeným přírubami, které odpovídají mezinárodním standardům. Pro sběr odpadu je uvažováno s kontejnery a zařízením ke zhodnocení lodních odpadů. Dále je na sacím bagru instalován separátor odtokových „dnových“ vod a čistička odpadních vod a spalovací zařízením s kalovou cisternou.

 

Hlavní parametry stroje

Provozní hmotnost 2590 t
Dopravní výkon zakládání - teoretický 500 m3/h
Dopravní výkon nakládání - teoretický 500 m3/h
Sypná hmotnost přepravovaného materiálu 1.0 t/m3
Šířka pasu 1000 mm
Rozsah naklopení výložníku +14/-10 °
Otočnost horní stavby (výložníku) ±105 °
Délka výložníku 35 m
Výška stroje 27.5 m
Šířka stroje 14 m
Délka stroje 97 m
Průměr kolesa přes korečky 7000 mm
Počet korečku 8 ks
Rozchod kolejnic 8500 mm
Rychlost pojezdu zakladače 4-20 m/min
Celkový instalovaný příkon 520 kW

 

Dosahové parametry

A - Ponor bagru 2 m
B - Hloubka bagrování 32 m
H - Dosah výsypové křivky 12 m

 

 © 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu