MOSTOVÝ KOLESOVÝ NAKLADAČ N2000X50


zpět

Název stavby: Komplexní obnova elektrárny Tušimice II
Číslo stavby: ST 130060
Místo stavby: ČEZ, a.s., Elektrárny Tušimice, 432 01 Kadaň
Kraj: Ústecký
Investor: ČEZ a.s., Duhová 2/ 1444, 140 53 Praha 4

Parametry kolesového nakladače

Typové označení  N2000x50  
Dopravní výkon stroje – teoretický  2000 m3/hod
Sypný úhel bočního ačelního svahu skládky  35 až 40 °
Maximální výška skládky   11 m
Maximální šířka skládky  45 m
Možnost práce nakladače při rychlosti větru do max. 17 m/sec
Rozpětí stroje 50 m
Rozvor pojezdových jednotek  10 m
Průměr kolesa přes břity korečků  10.8 m
Výška osy kolesa nad rovinou kolejnic pojezdu stroje  5.55 m
Celková pracovní délka  kolesa po konstrukci mostu  41.7 m
Šířka nakladače (s rozrušovači vesklopených polohách)  25 až 35.5 m
Počet korečků  10  
Teoretický objem jednoho korečku 1000 dm3
Otáčky kolesa  cca 4.2 ot/min
Pojezdová rychlost vozíku kolesa (řízená frekv. měničem) cca 5 až 20 m/min
Šířka dopravního pásu na koles. nakladači 1.6 m
Jmenovitá rychlost dopravního pásu  2.1 m/sec
Pojezdová rychlost nakladače (řízená měničem)  cca 4 až 20 m/min
Celkový instalovaný výkon  cca 275 kW
Uvažovaná součinnost  cca 231 kW
Základní provozní napětí – přívodní  3PE ~50 Hz 6000V/IT
Základní provozní napětí – motorické 3NPE ~50 Hz 400V/TN-S
Hmotnost nakladače  310 tun

V rámci zauhlování elektrárny ČEZ, a.s. Elektrárny Tušimice (ETU II), byla provedena rekonstrukce mostových kolesových nakladačů v mechanické části zařízení, ocelových konstrukcí a elektrozařízení.

Mechanická zařízení:

Pojezd nakladače – nový včetně pohonů s frekvenčními měniči

Hydraulika nakladače – celková repase

Dopravní linka – revize a oprava válečků, ložisek a stěračů, nový pohon včetně hřídele poháněcího bubnu

Pohon pojezdu vozíku kolesa – revize pojezdových kol, nové pohony s frekvenčními měniči

Pohon zdvihu rozrušovače – revize lanového bubnu a kladek, nový pohon vč. lana zdvihu

Pohon kolesa – nové pohony vč. rámu, nové centrální mazání, revize kladek

Vyložení přesypů a korečků, revize shrnovací troleje, nové koncové vypínače a čidla.

Ocelové konstrukce:

Revize a oprava nosných ocelových konstrukcí, nová ocelová konstrukce kolesa a ozubený věnec.

Oprava konstrukce rozvodny a kabiny řidiče.

Nová ocelová konstrukce výsypky.

Elektrozařízení:

Rozběhy hlavních pohonů frekvenčními měniči, rozběhy kolesa a dopravního pasu softstartérem.

Nové rozvaděče, hlavní a světelný transformátor, osvětlení a řídící systém, výměna všech kabelů, vnitřní shrnovačky nahrazeny energořetězy

Byla provedena oprava stávajících nátěrů, na nové konstrukce nové nátěry, nové tabulky a nápisy, výměna tukových a olejových náplní.

 

 © 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu