SS800TR – PRO KRUHOVOU SKLÁDKU (SCR 0.8/0.8-25)


zpět

Dopravní výkonnost: 80 m3/h (300 t/h)
Nakládaný materiál: železná ruda (3,8 t/m3)
Délka výložníku/mostu: 25 m / 50 m
Průměr kolejové dráhy: 94m
Výška: 19 m
Hmotnost: 340 t
Instalovaný příkon: 270 kW

Kombinovaný skládkový stroj SCR 0.8/0.8-25 slouží k deponizaci i redeponizaci materiálu na kruhovou skládku.

Materiál na skládku přichází dopravníkem umístěným na ocelovém mostu do svislé osy stroje ve výšce cca 20m nad plochou skládky. Materiál je přesýpán na dopravník zakládacího výložníku a následně do prostoru skládky. Odtud je materiál hrablovým dopravníkem mostového škrabáku shrnován do násypky umístěné pod úrovní skládky ve svislé ose stroje. Z násypky je pak materiál vynášen podzemním dopravníkem mimo prostor skládky.

SCR je tvořen zakládacím výložníkem a mostovým škrabákem otáčejícími se kolem společné svislé osy. Ta je fyzicky tvořena nosným pilířem zakotveným do betonového základu pod plochou skládky. Tento pilíř slouží rovněž jako podpora mostu přívodního dopravníku.

Zakládací výložník je tvořen ocelovou konstrukcí osazenou pásovým dopravníkem a protizávažím.

– otoč zakládače je realizován pomocí elektromechanického pohonu, naklápění výložníku je realizováno pomocí hydraulických válců.

Mostový škrabák je vybaven naklápěcím rozrušovačem a kolejovým podvozkem.

– pojezd mostového škrabáku je realizován pomocí elektromechanických pohonů umístěných přímo na hřídelích pojezdových kol.

– naklápění rozrušovače je realizováno pomocí dvou elektromechanických navijáků.

Otočnost celého stroje kolem svisle osy je nekonečná, ale vzájemná poloha mezi zakládacím výložníkem a škrabákovým mostem je limitována 350°.

Hlavní parametry stroje

Provozní hmotnost 340 t
Dopravní výkon stroje teoretický 80 m3/h
Sypná hmotnost přepravovaného materiálu 3.8 t/m3
Šířka pasu 650 mm
Délka mostu 50 m
Délka zakládacího výložníku 24.5 m
Rozsah náklonů výložníku ±10 °
Výška stroje 19 m
Průměr kruhové kolejové dráhy 94 m
Celkový instalovaný příkon 270

kW

 

Rozměry skládky

A - Offset - manipulační prostor 4 m
B - Maximální šířka skládky 41 m
H - Maximální výška skládky 15 m


© 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu