OTOČENÍ DPD 4. SKRÝVKOVÉHO ŘEZU – JIH DOLY BÍLINA


zpět

Lokalita: Doly Bílina
Materiál, výkonnost: skrývka, 6000 t/h
Šíře dopravníků: 1800 mm
Rok: 2006

Stavba „Otočení 4. skrývkového řezu Dolů Bílina“ zajišťuje dopravu skrývky ze 4. řezu Dolů Bílina, těžené rýpadlem KU 800 (popř. rýpadlem K2000), novou dopravní trasou, vedenou na vnitřní výsypku Dolů Bílina severními svahy lomu. Dopravní technologií jsou stávající pásové dopravníky šíře dopravního pásma 2000 mm a 1800 mm a housenicový shazovací vůz.

Rozsah provedených rekonstrukcí a oprav strojní části poháněcích stanic dopravníků PD 500, PD 302, PD 501, PD 801 a PD 513 byl individuálně stanoven pro jednotlivé poháněcí stanice s ohledem na jejich konkrétní technické provedení a nasazení v dopravní lince. Obecně bylo v rámci modernizace provedeno: rekonstrukce pohonů a poháněcích bubnů, rekonstrukce napínání, instalace nového náběhového dílu s druhým napínáním, úprava dopravní linky v poháněcí stanici, repase napínání prašných pásů, výměna mechaniky snímačů a koncových vypínačů, oprava a úprava OK.

Stavba „2.A řezu skrývky Dolů Bílina“ zajišťuje rekonstrukce, modernizace a opravy stávajících pásových dopravníků umístěných na jižním odtahu skrývky Dolů Bílina. Těžebním velkostrojem je stávající KU 800 (K105). Dopravní linka je vyústěna na dopravník PD 711 dopravní linky K99.

Rozsah provedených rekonstrukcí a oprav strojní části poháněcích stanic dopravníků PD 506, PD 504 a PD 502 byl následující: výměny a rekonstrukce pohonů a výměna poháněcích bubnů, rekonstrukce napínání, instalace nového náběhového dílu s druhým napínáním, výměna mechaniky snímačů a koncových vypínačů, oprava a úprava OK, rekonstrukce vratné stanice, rekonstrukce pojezdné násypky kolejové.

V rámci stavby 4. Skrývkového řezu – jih byl shodný rozsah rekonstrukcí a modernizací proveden na poháněcích stanicích PD 503, PD 516, PD 517.

Instalací náběhového dílu s napínáním a rekonstrukcí napínacích vrátků bylo u všech dopravníků v uvedených etapách docíleno možnosti použití těchto poháněcích stanic s instalovaným dopravním pásem typu PA až do délky cca 1500 m.

 

Hlavní parametry zařízení „Otočení 4.skrývkového řezu“

Označení dopravníku PD 500 PD 302 PD 501 PD 801 PD 513
Šířka dopravního pásu (mm) 1800 2000 1800 2000 1800
Délka dopravníku (m) 890 1009 1200 1317 1400
Projektované převýšení (m) 15 -3 21 10 -5
Teoretické dopravní množství (t/hod) 7500 7500 7500 7500 7500
Osazení hlavními pohony (kW) 3×630 4×500 4×630 3×630 3×630
Dopravní rychlost (m/s) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Dopravovaný materiál skrývka skrývka skrývka skrývka skrývka
Kusovitost (mm) 400 – 700 400 – 700 400 – 700 400 – 700 400 – 700
Provozní brzda – typ Svendborg BSFI Svendborg BSFI Svendborg BSFI Svendborg BSFI Svendborg BSFI
Prašný pás – šířka     (mm) 2000 2200 2000 2400 2400
Prašný pás – pohon   (kW) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Pohon napínacího vrátku (kW) 2 x 75 2 x 75 2 x 75 2 x 75 2 x 75
Rychlost nap. vozíku (m/s) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Délka napínání celková 27 29 27 34 34
Dopravní pás P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A

 

Hlavní parametry zařízení „2.A skrývkový řez a 4. Skrývkový řez jih“

Označení dopravníku PD 502 PD 504 PD 506 PD 503 PD 516 PD 517
Šířka dopravního pásu (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Délka dopravníku (m) 1071 816 1262 1257 203 993
Projektované převýšení (m) 2,5 -5,5 3,9 13 -2 -16
Teoretické dopravní množství (t/hod) 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Osazení hlavními pohony (kW) 3×500 3×500 3×500 3×500 3×500 3×500
Dopravní rychlost (m/s) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Dopravovaný materiál skrývka skrývka skrývka skrývka skrývka skrývka
Kusovitost (mm) 400 – 700 400 – 700 400 – 700 400 – 700 400 – 700 400 – 700
Provozní brzda – typ Svendborg BSFI Svendborg BSFI Svendborg BSFI Svendborg BSFI Svendborg BSFI Svendborg BSFI
Prašný pás – šířka     (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2200
Prašný pás – pohon   (kW) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Pohon napínacího vrátku (kW) 2 x 75 2 x 75 2 x 75 2 x 75 2 x 75 2 x 75
Rychlost nap. vozíku (m/s) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Délka napínání celková 27 27 27 27 27 27
Dopravní pás P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A P2500/4+1, 1800, 8+4 A

 

 © 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu