PŘÍSTAVNÍ UHELNÝ TERMINÁL


zpět

Dopravní výkonnost: 1200/4000 t/h
Celková hmotnost instalovaného zařízení: 3 950  t
Instalované stroje a zařízení:
– Kombinovaný skládkový stroj
– Lodní nakladač
– Lodní vykladač LIEBHERR
– Technologická pásová doprava
– Přístavní molo, uhelná skládka,…

Přístavní terminál pro nakládku a vykládku uhlí s předpokládaným umístěním na pobřeží Černého Moře.

Úkolem uhelného terminálu (dále jen UT) je zajistit dopravu požadovaného množství vytěženého uhlí z nedalekého hlubinného dolu do přístavu, kde bude dále překládáno do lodi.

Studie UT dále uvažuje i s možností vykládky lodí, přivážejících méně kvalitní uhlí pro potřeby tepelné elektrárny (TPP), plánované rovněž v této oblasti.  A dopravou tohoto méně kvalitního uhlí do prostoru skládky TPP.

Jako součást UT je ve studii navržena i možnost přímé dopravy z hlubinného dolu na skládku TPP.

Hlavní zařízení manipulačního a dopravního systému:

– Systém pásových dopravníků

– Uhelná skládka včetně skládkových strojů

– Shazovací vozy

– Lodní vykladače LIEBHERR

– Lodní nakladače s teleskopickým výložníkem a teleskopickou plnící hubicí.

Hlavní parametry strojů a zařízení přístavního terminálu

Celková hmotnost instalovaného zařízení 9 950 t
Dopravní výkon terminálu teoretický - vykládání lodí 4 000 t/h
Dopravní výkon terminálu teoretický - nakládaní lodí 2 600 t/h
Sypná hmotnost přepravovaného materiálu 0.85 t/m3
Celková délka pásových dopravníků 3 100 m
Délka nakládací/vykládací části mola 480 m

 

 

 © 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu