ZS510Tk - SKLÁDKOVÝ ZAKLADAČ (SZ 5.1-51) - NOEN, a.s.


zpět

Dopravní výkonnost: 510 m3/h (1400t/h)
Zakládaný materiál: železná ruda (2,7t/m3)
Délka / šířka: 105 m / 13 m
Výška: 33 m
Hmotnost: 660 t
Instalovaný příkon: 270 kW

Skládkový zakladač SZ 5.1-51 slouží k zakládání drcené železné rudy na homogenizační skládku. Zakladač je určen především pro zakládání homogenizační skládky metodou „windrow“, ale lze jím stejně snadno realizovat zakládání i dalšími metodami.

Zakladač je tvořen spodní stavbou (ocelová konstrukce spojující jednotlivá vahadla kolejového podvozku).  Na úrovní spodní stavby je dále realizováno propojení s náběžnou částí (ocelová konstrukce na kolejovém podvozku, nesoucí náběžnou část dopravníku skládky a další vybavení stroje). Na spodní stavbě je uložena otočná střední stavba. Do otočné střední stavby je začepována kyvná horní stavba tvořená nosnou věží s protizávažím a zakládacím výložníkem s pásovým dopravníkem.

– Otočnost horní stavby vůči spodní je realizována elektromechanickými pohony.

– Naklápění horní stavby vůči střední je realizováno pomocí dvojice hydraulických válců.

Zakladač je umístěn na kolejovém podvozku. Délka pojízdné dráhy (kolejí) a tím i délka skládky je limitována pouze velikosti kabelového bubnu pro napájení stroje.

Hlavní parametry stroje

Provozní hmotnost 660 t
Dopravní výkon stroje teoretický 510 m3/h
Sypná hmotnost přepravovaného materiálu 4500 m3/h
Šířka pasu 2.7 t/m3
Rozsah naklopení zakládacího výložníku 1200 mm
Otočnost horní stavby (zakládacího výložníku) +-100 °
Délka zakládacího výložníku 51 m
Výška stroje 33 m
Šířka stroje 13 m
Délka stroje 105 m
Rozchod kolejnic 9470 mm
Rychlost pojezdu zakladače 4-20 m/min
Celkový instalovaný příkon 270 KW

 

Dosahové parametry

A - Offset - manipulační prostor | komunikace 8 m
Dopravní výkon stroje teoretický 510 m3/h
B - Maximální šířka skládky (windrow)* 38 m
H - Maximální výška skládky 12 m


© 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu