KR5500T – KOLESOVÉ RÝPADLO (KK 1300) - NOEN, a.s.


zpět

Výkonnost: 5550 m3/h
Objem korečku: 1300 dm3
Výška / šířka řezu: 30 m / 69 m
Hmotnost: 4977 t
Instalovaný výkon: 9628 kW

Kolesové rýpadlo KK 1300 bylo uvedeno do provozu v roce 2011 v lokalitě Severočeských dolů na Dole Bílina. Je určeno pro těžbu skrývky ve velmi obtížných těžebních podmínkách charakterizovaných měrným rypným odporem dosahujícím hodnoty 200kN/m. Pracuje v součinnosti s dálkovou pasovou dopravou šíře 1800 resp. 2000mm. Minimální obsluhu rýpadla tvoří řidič rýpadla a obsluha spojovacího mostu.

Hlavní parametry stroje

Objem korečku 1300 dm3
Šířka pásu 2000 mm
Teoretická výkonnost stroje 5550 m3/h
Roční výkonnost minimální 10 000 000 m3
Celková hmotnost 4977 t
Instalovaný výkon 4760 kW
Přívodní napětí 35 kV
Dosah osy kolesa od osy otáčení 51.5 m
Vysunutí  teleskopu spojovacího mostu 37 m
Celková délka 191 m

Rozměry těženého bloku

H – Výška bloku 30 m
B – Šířka bloku 70 m
L – Maximální vzdálenost přesypu na DPD 110 m
B1 – Boční úhel svahu 55 °
B2 – Čelní úhel svahu 55 °


© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu