ZP7000S – ZAKLADAČ (Z 7000-90) - NOEN, a.s.


zpět

Dopravní výkonnost: 7000 dm3/h
Délka/šířka/výška: 175 m/ 22 m / 40 m
Maximální výška zakládání: 26 m
Hmotnost: 1600 t
Instalovaný příkon: 3050 KW

Zakladač Z7000-90 slouží k zakládání drcené skrývky na výsypku.
Zakladač je tvořen spodní stavbou (ocelová konstrukce spojující tři housenicová dvojčata podvozku). Na spodní stavbě je uložena otočná horní stavba s věží a vyvažovacím výložníkem s protizávažím. Do horní stavby je začepován kyvný zakládací výložník vybavený pásovým dopravníkem.

Na úrovní horní stavby, v podvěsu vyvažovacího výložníku je realizováno kloubové propojení se spojovacím mostem. Tato ocelová konstrukce je podepřena na druhém konci podpěrným vozem. Spojovací most je vybaven pásovým dopravníkem s násypkou na spodním konci. Zde je přijímán materiál z předchozí technologie (např. dálkové pasové dopravy) a dále transportován na dopravník zakládacího výložníku. Podpěrný vůz je tvořen housenicovým podvozkem, malou spodní stavbou a otočnou deskou. Na té je právě uložen spojovací most.

– Otočnost horní stavby vůči spodní je realizována elektromechanickými pohony.
– Naklápění zakládacího výložníku je realizováno pomocí kladkostroje a dvojice elektromechanických lanových navijáků.

Hlavní parametry stroje

Provozní hmotnost 1600 t
Dopravní výkon stroje teoretický 7000 m3
Délka zakládacího výložníku * 90 m
Délka spojovacího mostu * 80 m
Otočnost zakl. výložníku vůči spojovacímu mostu +-110 °
Rychlost otáčení špičky zakládacího výložníku 20 m/min
Rychlost zdvihu špičky zakládacího výložníku 2 m/min
Maximální výška zakládání 26 m
Maximální výškový rozdíl poloh podvozků +-4 m
Měrný tlak na pláň 77 MPa
Rychlost pojezdu 2.5-10 m/min
Průměr kulové dráhy 9.2 m
Celkový instalovaný příkon 3050 kW

* Vzdálenost mezi svislou osou otáčení horní stavby stroje a osou vratného bubnu pásového dopravníku.

Provozní hmotnost 15 m
A - Minimální offset ** 7000 m3
B - Maximální vzdálenost zakládání 110 m
H - Dosah zakládacího výložníku 25 m
h - Výška úrovně polohy podpěrného vozu +-4 m

** V závislosti na únosnosti podkladu© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu