PŘESTAVBA NÁBĚHOVÝCH DÍLŮ PD 710, 711, 714, 755


zpět

Lokalita: Doly Bílina
Materiál, výkonnost: skrývka, 12000 t/h
Šíře dopravníků: 2200/2000 mm
Rok: 2013

 

Přídavné napínání v náběhovém díle poháněcí stanice má účel prodloužit celkovou napínací dráhu napínacího systému dopravního pasu.

Napínací dráha základního napínání v poháněcí stanici je navržena pro dopravní pás typu „St“. V případě nasazení nového dopravního pasu typu „PA“, je u dopravníků s délkou nad 1000 m, původní délka napínací dráhy nedostatečná. Je nutné nasadit náběhový díl s dopínáním.

V náběhovém dílu je vytvořena na dopravním pásu druhá napínací smyčka s napínacím vozíkem, vratným bubnem a dvěma převáděcími válci, která pokryje chybějící napínací dráhu.

Napínáním pasu v náběhovém díle se provádí jen při zastaveném dopravníku. Po dopnutí je napínací vozík přídavného napínání mechanicky zajištěn v pevné poloze. Teprve po té lze dopravník dopnout na pracovní parametry hlavním napínacím mechanismem v poháněcí stanici a tím zabezpečit podmínky pro spuštění a provoz.

Hlavní parametry stroje

Sířka pasu 2000 57
Aktivní napínací dráha 13 m
Instalovaný příkon pojezdu vozíku 4 + 4 kW
Způsob přenosu sil Lanové navíjedlo -
Převodový poměr převodovky 1 : 549  
Rychlost napínacího vozíku 0.019 m.min-1
Průměr bubnů navíjedla 600 mm
Kladkový převod 8 -
Lano navíjedla s ocelovou duší Ø18 ČSN024324.55
Maximální motorická síla vozíku 340 kN
Hmotnost 7 100 kg

 © 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu