KR400Nk - Kompaktní kolesové rýpadlo (K 100) - NOEN, a.s.


zpět

Výkonnost: 400 m3/h
Objem korečku: 100 dm3
Výška / šířka řezu: 6m / 8m
Hmotnost: 74 t
Instalovaný výkon: 190 KW

Kompaktní kolesové rýpadlo KR400Nk je nejmenší z nabízené řady strojů tohoto typu. Každý stroj je navržen pro specifické podmínky daného dolu. Materiál je těžen korečky kolesa umístěných po obvodu kolesa. Koleso je poháněno pomocí elektromechanického nebo hydraulického pohonu. Odebíraný materiál od kolesa putuje po dopravním páse přes kolesový výložník na nakládací výložník, odtud materiál pokračuje dále na následnou dálkovou pásovou dopravu.

Celý stroj se pohybuje pomocí housenicového podvozku. Zvedací systém pro kolesový výložník je stejně jako pro nakládací výložník hydraulicky poháněný. Stroj je opatřen permanentním centrálním mazacím systémem. Komponenty podvozků, otoče, dopravníků a hlavních pohonů jsou maximálně složeny ze sériových dílů.

Stoj je připraven pro transport na místo určení jako celek bez nutnosti větší demontáže svých komponent.

Hlavní parametry stroje

Objem korečku 100 dm3
Šířka pásu 800 mm
Teoretická výkonnost stroje 400 m3/h
Efektivní výkonnost stroje 200 m3/h
Celková hmotnost 74 t
Instalovaný výkon 190 KW
Délka kolesového výložníku 6 000 mm
Délka nakládacího výložníku 11 0000 mm

 

Rozměry těženého bloku

H - Výška bloku 6 m
B - Šířka bloku 8 m
L - Maximální vzdálenost přesypu na DPD 8 m
B1 - Boční úhel svahu 60 ''
B2 - Čelní úhel svahu 65 ''

 © 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu