DODÁVKA PROJEKČNĚ NOVÝCH SKRÝVKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ PD 921 AŽ 926


zpět

Lokalita: Doly Bílina
Materiál, výkonnost: skrývka, 9000 t/h
Šíře dopravníků: 1800 mm
Rok: 2011

 

Jedná se o pásové dopravníky š. 1800mm určené k dopravě skrývky z 2. skrývkového řezu. Linka je tvořena stávajícími porubními PD 502 a PD 504, stávajícími spojovacími PD 506 a PD 511, novými zakládacími PD 922, PD 923, PD 924, PD 925, PD 926, novým porubním dopravníkem PD 921 a novým S vozem B=1800mm na housenicích. Střední část dopravníků sestává z nenávazných středních dílů, vybavených girlandovými stolicemi.

Poháněcí stanice jsou dvoububnové, přesuvné pomocí jednotek OKJ 130 P. Základní nosná OK je tvořena příhradovou střední částí a plnostěnnou přední a zadní částí. Jednomodulová rozvodna je umístěna na ocelové konstrukci nad poháněcí stanicí, napínací vrátek na plošině za rozvodnou. Poháněcí stanice dopravníku je osazena čtyřmi kusy pohonů 500kW – 2 ks na horním bubnu, 2 ks na dolním bubnu.

Napínací zařízení dopravního pásu sestává z napínacího vozíku, napínacího vrátku a lanového systému s lanovými kladkami. Převod lanového systému i = 6, délka napínací dráhy je L = 16m. Napínací zařízení pracuje v automatickém režimu, je ovládané centrálním řídicím systémem a reguluje velikost napínací síly dle potřeb provozu pásového dopravníku. Všechny nové poháněcí stanice PD 921-926 jsou vybaveny druhým napínáním v náběhovém díle.

Vratná stanice je navržena s posuvnou násypkou a vloženým dopadovým skluzem, umožňujícím zmírnit namáhání dopravního pásu při dopadu velkých kusů materiálu.

Poháněcí stanice je uložena na pontonu upraveném pro uchycení OKJ 130P.

Hlavní parametry dopravníků

Označení  dopravníku PD 921 PD 922  PD 923  PD 924  PD 925  PD 926
Dopravní pás – šířka (mm)  1800  1800  1800  1800  1800  1800
Teoretické dopravní množství (t/hod) 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Délka dopravníku  (m)  1317  731  652  676  1619  1054
Projektované převýšení  (m)  2.8  -1.8 16.3 13.5 -0.7 -3.3
Osazení hlavními pohony  (kW) 4×500 4×500 4×500 4×500 4×500 4×500
Dopravní rychlost  (m/s)  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2
Dopravovaný materiál  skrývka  skrývka  skrývka  skrývka  skrývka  skrývka
Měrná sypná hmotnost  (t/m³)  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7
Kusovitost materiálu  (mm)  0-750  0-750  0-750  0-750  0-750  0-750
Prašný pás – šířka (mm)  2000  2000  2000  2000  2000  2000
Prašný pás – pohon  (kW)  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5  7.5
Pohon napínacího vrátku  (kW)  2×75  2×75  2×75  2×75  2×75  2×75


© 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu