STUDIE REKONSTRUKCE KOLESOVÉHO RÝPADLA KU300


zpět

Studie:                    2005

Zákazník:                Severočeské doly – Doly Bílina

 

Na základě požadavku Severočeských dolů a.s. zpracovala firma NOEN a.s. studii rekonstrukce kolesového rýpadla KU300 s cílem modernizace, zvýšení spolehlivosti a časového využití při báňských postupech. Základní koncepce rekonstrukce kolesového rýpadla KU300 spočívala v nahrazení výsuvového kolesového výložníku bezvýsuvovým a nahrazení zavěšeného nakládacího výložníku nově koncipovanou nakládací stranou. Největší dopad na technické parametry rýpadla měli požadavky na délku neúčinného prostoru poháněcí stanice 65m, možnost těžby ve dvou blocích na jedno postavení DPD s celkovou šířkou 55m a hloubkový řez 10m.

Hlavní parametry

Parametr Hodnota Jednotka
Vyložení kolesa od osy rýpadla (vodorovně) 26 m
Průměr kolesa 7.5 m
Počet korečků 13  
Instalovaný výkon pohonu kolesa 500 kW
Jmenovité otáčky kolesa – 1 . rychlost 7,16 1/min
                                         – 2. rychlost 8,16 1/min
Rozsah regulace otáček kolesa 50÷120 %
Šířka dopravního pásu 1400 mm
Rychlost pásu 4,1 m/s
Vyrovnávaný podélný sklon rýpadla 1 : 9  
Vyrovnávaný podélný sklon podpěrného vozu 1 : 9  
Přípustný obecný náklon rýpadla i podpěrného vozu 1 : 20  
Délka spojovacího mostu 65 m
Délka zasunutí spojovacího mostu 16 m
Délka vysýpacího výložníku 14 m
Otočnost svršku vzhledem k předávacímu výložníku ± 100 º
Otočnost spoj. mostu vzhledem k předávacímu výložníku ± 90 º
Otočnost spoj. mostu vzhledem k podpěrnému vozu ± 90 º
Šířka bloku (ve dvou postupech) 55 m
Výška 1.horního řezu 18 m
           2. horního řezu 9 m
           dolního řezu 10 m


© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu