Papírenský průmysl

Každá moderní papírna je vybavena regeneračním kotlem pro spalování sulfitového louhu. Vzhledem k celosvětově se zvyšující poptávce po papírenských výrobcích roste rovněž poptávka po výstavbě těchto kotlů.

Hutní montáže realizovaly v segmentu papírenského průmyslu řadu významných projektů v České republice i v zahraničí v rámci výstavby regeneračních kotlů ve spolupráci s našimi dlouhodobými zákazníky a renomovanými dodavateli technologie kotle – společnostmi Andritz, Valmet Technologies a Metsä Fibre.

Pro skupinu MONDI, významného evropského výrobce papíru, instalovaly Hutní montáže regenerační kotle včetně příslušenství v areálu Mondi SCP Ružomberok a Mondi Štětí.

V zámoří, jmenovitě v Uruguayi, realizovaly Hutní montáže již 3 významné zakázky pro společnost Andritz, poprvé ve Fray Bentos v letech 2006 - 2007, podruhé v Punta Pereira v období 2013 – 2015. V současné době probíhá v Uruguayi třetí zakázka poblíž města Paso de Los Toros. Ve všech případech byla v rozsahu Hutních montáží instalace regeneračního kotle a zároveň energetického kotle na biomasu, neboť cílem investorů bylo zajištění energetické soběstačnosti těchto nových papírenského komplexů.

Pro finskou společnost Metsä Fibre postavily Hutní montáže v papírně Äänekoski ve Finsku největší regenerační kotel na severní polokouli. Dalším projektem pro tuto společnost je výstavba regeneračního kotle v Kemi, Finsko, která je naplánována na období 2021 – 2023.

© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu