KR1300Xk – KOMPAKTNÍ KOLESOVÉ RÝPADLO (K 400) - NOEN, a.s.


zpět

Výkonnost: 1300 m3/h
Objem korečku: 400 dm3
Výška / šířka bloku: 8 m / 27 m
Hmotnost: 600 t
Instalovaný výkon: 1200 kW

Kompaktní kolesové rýpadlo K400 bylo v roce 2015 dodáno na důl společnosti Mini Marica Iztok v Bulharsku. Toto rýpadlo je určeno pro odtěžování bývalé výsypky dolu. Z tohoto důvodu vyplynul požadavek na extrémně nízký měrný tlak na pojezdovou pláň: 0,065MPa. Prostřednictvím pojízdné násypky pracuje v součinnosti s dálkovou pasovou dopravou šíře 1600mm.

Hlavní parametry stroje

Objem korečku 400 dm3
Šířka dopravního pásu 1400 mm
Teoretická výkonnost stroje 1300 m3h
Celková hmotnost 600 t
Instalovaný výkon 1200 KW
Celková hmotnost 600 t
Přívodní napětí 6 kV
Dosah osy kolesa od osy otáčení 21 m
Celková délka 46  m

 

Rozměry těženého bloku

H - Výška bloku 8 m
B - Šířka bloku 27 m
L - Maximální vzdálenost přesypu na DPD 25 m
B1 - Boční úhel svahu 35 ''
B2 - Čelní úhel svahu 35 ''

 © 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu