MODERNIZACE PÁSOVÉHO VOZU PVZ 2500-45/27 Č. 16


zpět

Lokalita: Doly Nástup Tušimice

Materiál, výkonnost: hnědé uhlí, 2500 t/h
Šíře pásu: 1200 mm
Rok: 2008

Předmětem zakázky byla modernizace pasového vozu PVZ 2500 – 45/27. Stroj je umístěn na DNT Tušimice pod provozním číslem 16. Rozsah modernizace se týkal následujících částí stroje.

Nasazení stroje spolu s rypadlem KU 300 ve stoupání ve směru pojezdu stroje 1:9 bez nutnosti vyrovnání terénů či ohrožení stability stávajícího stroje s dovoleným náklonem 1:20. Mezi příčník housenicového podvozku a rám střední stavby byla vložena hydraulicky ovládaná naklápěcí deska. Naklápěním podvozku vůči zbytku stroje je umožněno pojíždění po nerovném terénu.

  1. Zvýšení dosahu vykládacího výložníku na -7 m pod úroveň pojížděného terénu.
  2. Zvýšení průchodnosti násypek a změnu konstrukce dopadového místa s kluzným dopadovým ložem
  3. Rekonstrukce vybraných agregátů stroje

Navržené rekonstrukce se nedotkla ostatních pracovních oblastí stroje a nesnížila jejich provozní parametry.

Hlavní parametry stroje

Jmenovitý přepravní výkon 2500 m3.hod-1
Dopravovaný materiál (uhlí) – měrná výpočtová hmotnost těživa 1000 Kg.m-3
Přepravní vzdálenost 72,3 m
Rychlost pojíždění 360 m.hod-1
Střední specifický tlak 0,0956 MPa
Nakládací výložník : – šířka pásu 1200 mm
  – rychlost pásu 4 m.s-1
  – délka výložníku 27 m
Vykládací výložník : – šířka pásu 1200 mm
  – rychlost pásu 5 m.s-1
  – délka výložníku 45,3 m
Korýtkovost horní větve dopravního pásu 30°  
Korýtkovost spodní větve dopravního pásu 10°  
Rozsah otáčení: – nakládací výložník na zemi ± 9°  
  – nakládací výložník zavěšen ± 36°  
Rychlost otáčení konce vykládacího výložníku 13,8 m.min-1
Sklon nakládacího výložníku 18°  
Sklon vykládacího výložníku: – nahoru +15°  
  – dolu -20,4°  
Výška výsypu vykládacího výložníku: – maximálně 16,5 m
  – minimálně -7 m
Sklon při transportu – výložník ve směru jízdy 1:6  
Sklon při práci ve směru pojezdu: – jmenovitý 1:9  
  – maximální 1 : ~8  
Sklon otoče při práci ve směru pojezdu ± 1 : 72  
Sklon při práci v příčném směru k pojezdu 1:20  
Zdvih hydraulických válců: – pro jmenovitý sklon 1:9 400 mm
  – pro max. sklon 1: ~8 450 mm
Hydraulický válec: – max. tlačná síla 1997 kN
  – max. tažná síla 1022 kN
  – jmenovitý zdvih 457 mm
Hydraulický agregát – pracovní tlak 700 bar


© 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu