Chemie a petrochemie

Společnost Hutní montáže jako jedna z největších montážních organizací let minulých byla stěžejním dodavatelem montážních prací při výstavbě a rekonstrukcích v oblasti chemie a petrochemie nejen v České republice.

Působnost Hutních montáží v tomto segmentu se datuje od 60. let. V té době se jednalo zejména o montáže kulových zásobníků (celkem přes 50 ks) o objemu 250 – 2.500 m3 v tuzemsku, Německu a Sýrii a dále plynojemů od 35.000 do 300.000 m3(tuzemsko, Polsko, Německo a Turecko).

V posledních 10 letech navázaly Hutní montáže v oblasti nádrží projektem Rozšíření centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde se podílely na výstavbě 11 velkokapacitních dvouplášťových nádrží (objem 50.000 – 125.000 m3 ).

Hutní montáže se také podílely při významných investičních akcích pro investory jako Spolana Neratovice (alfaolefíny), Slovnaft Bratislava (reformer, fléry, výroba polypropylenu), Chemopetrol Litvínov (intenzifikace výroby polyetylénu, kyslíkárna), Česká rafinérská (získávání uhlovodíků, blending, visbreaking, fluidní katalytický krak, čistá paliva) Lovochemie Lovosice (kyselina dusičná) Mero (centrální tankoviště Nelahozeves), Linde a Air Products. Hutní montáže zde montovaly především potrubí, reaktory nádrže a sila a další technologická zařízení chemických provozů.

Hutní montáže se účastní také oprav a údržby zařízení v chemických provozech, jednak díky kladným referencím z realizovaných investičních projektů, ale především díky spolehlivosti a kvalitě provedených prací.

Reference

556-Duslo-Sala.jpg
Název Projektu: Duslo Šala
Realizace: 03/2017 - 09/2017
Předmět: Montáž potrubí
Odběratel: Eneza
Poznámka:
Galerie  
562-Slovnaft-Bratislava-.jpg
Název Projektu: Polypropylen, Slovnaft Bratislava
Realizace: I. 12/2003 – 3/2004 II. 11/2003 – 9/2004
Předmět: I. Dodávka a montáž ocelových konstrukcí II.Prefabrikace a montáž podzemního a nadzemního potrubí vč.instalace aparátů, montáž reaktovu a Purge Bin. Prefabrikace a montáž sil
Odběratel: Linde, KCA Drážďany, Vítkovice, Chemoprojekt
Poznámka:
Galerie  
588-asu-separace-vzduchu.jpg
Název Projektu: Kyslíkárna ASU - Glaverbel Teplice
Realizace: 04/203 - 08/2013
Předmět: Montáž potrubí a TZ vč. chemického čištění a nátěrů potrubí, izolací a dodávky potrubního materiálu
Odběratel: AIR PRODUCTS
Poznámka:
Galerie  
591-DSCI0018.JPG
Název Projektu: Kyselina dusičná – Lovochemie Lovosice
Realizace: 12/2001 - 04/2003
Předmět: Montáž potrubí a technologie vč. nátěrů, izolací, dodávky těsnění, uložení, spoj. materiál
Odběratel: Chemoprojekt Praha
Poznámka:
Galerie  
581-Kyslikarna-Litvinov.jpg
Název Projektu: Kyslíkárna ASU II – Chemopetrol Litvínov
Realizace: 06/2001 - 12/2002
Předmět: Montáž potrubí a technologie vč. nátěrů, izolací, chemického čištění potrubí, stavebních prací a dodávky uložení
Odběratel: AIR Products, Velká Británie
Poznámka:
Galerie  
573-1-H22.jpg
Název Projektu: Rozšíření centrálního tankoviště ropy, Nelahozeves
Realizace: 07/2001 - 10/2002
Předmět: Montáž velkokapacitních nádrží
Odběratel: Metrostav Praha
Poznámka: Základní část centrálního tankoviště - provedena montáž 10 ks nádrží pro VÍTKOVICE (1992 - 1996)
Galerie