Chemie a petrochemie

Společnost Hutní montáže jako jedna z největších montážních organizací let minulých byla stěžejním dodavatelem montážních prací při výstavbě a rekonstrukcích v oblasti chemie a petrochemie nejen v České republice.

Působnost Hutních montáží v tomto segmentu se datuje od 60. let. V té době se jednalo zejména o montáže kulových zásobníků (celkem přes 50 ks) o objemu 250 – 2.500 m3 v tuzemsku, Německu a Sýrii a dále plynojemů od 35.000 do 300.000 m3(tuzemsko, Polsko, Německo a Turecko).

V posledních 10 letech navázaly Hutní montáže v oblasti nádrží projektem Rozšíření centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde se podílely na výstavbě 11 velkokapacitních dvouplášťových nádrží (objem 50.000 – 125.000 m3 ).

Hutní montáže se také podílely při významných investičních akcích pro investory jako Spolana Neratovice (alfaolefíny), Slovnaft Bratislava (reformer, fléry, výroba polypropylenu), Chemopetrol Litvínov (intenzifikace výroby polyetylénu, kyslíkárna), Česká rafinérská (získávání uhlovodíků, blending, visbreaking, fluidní katalytický krak, čistá paliva) Lovochemie Lovosice (kyselina dusičná) Mero (centrální tankoviště Nelahozeves), Linde a Air Products. Hutní montáže zde montovaly především potrubí, reaktory nádrže a sila a další technologická zařízení chemických provozů.

Hutní montáže se účastní také oprav a údržby zařízení v chemických provozech, jednak díky kladným referencím z realizovaných investičních projektů, ale především díky spolehlivosti a kvalitě provedených prací.

© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu