Hutě

Hutní montáže se v minulosti podílely na výstavbě většiny hutnických zařízení v České republice a na Slovensku a tyto zkušenosti jsou uplatňovány i nyní při opravách těchto hutních provozů a při realizaci nových investičních akcí. V současné době se jedná zejména se o hutní provozy v Třineckých železárnách a Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal Ostrava).

V posledních letech jsme se podíleli postupně na opravách vysokých pecí a oceláren, ohřívačů větru, aglomerací, vápenného hospodářství, válcoven, dělících linek a dopravníků, kouřovodů, potrubních systémů a potrubních a kabelových mostů a mnoha dalších hutních zařízení. Jednalo se o generální, střední a běžné opravy. Na výše uvedených hutních zařízeních zajišťují HM průběžně a dlouhodobé běžné dekádní opravy.

HM prováděly v hutích také řadu demontáží, neboť generálním opravám předcházely zpravidla demontáže stávajících zařízení.
 

Průběžná údržba a opravy v metalurgii:

  • demontáže, generální a střední opravy vysokých pecí, ohřívačů větru a aglomerace a jejich údržba
  • rekonstrukce žíhací pece a dělící linky
  • dodávky potrubí a kouřovodů (DN 3000, DN 2700, DN 500)
  • rekonstrukce vápenného hospodářství aglomerace a mostu pásového dopravníku
  • instalace plynového potrubí, odsávání dopravníku aglomerace a další
© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu