Hutě

Hutní montáže se v minulosti podílely na výstavbě většiny hutnických zařízení v ČR a na Slovensku a je proto zákonité, že všechny takto získané zkušenosti jsou uplatňovány i nyní při opravách těchto hutních provozů a při realizaci nových investičních akcí. V současné době se jedná se o hutní provozy v Třineckých železárnách, ArcelorMittal Ostrava (dříve NH Ostrava), VÍTKOVICÍCH STEEL  a VÍTKOVICÍCH MACHINERY GROUP.

V období posledních let jsme se podíleli postupně na opravách vysokých pecí a oceláren, ohřívačů větru, aglomerací, vápenného hospodářství, válcoven, dělících linek a dopravníků, kouřovodů, potrubních systémů a potrubních a kabelových mostů a mnoho dalších hutních zařízeních. Jednalo se o generální, střední a běžné opravy. Na výše uvedených hutních zařízeních zajišťují HM průběžně a dlouhodobě běžné dekádní opravy.

HM prováděly v hutích také řadu demontáží - generálním opravám předcházely zpravidla demontáže stávajících zařízení.

Průběžná údržba a opravy v metalurgii:

  • demontáže, generální a střední opravy vysokých pecí, ohřívačů větru a aglomerace a jejich údržba
  • rekonstrukce žíhací pece a dělící linky
  • dodávky potrubí a kouřovodů (DN 3000, DN 2700, DN 500)
  • rekonstrukce vápenného hospodářství aglomerace a mostu pásového dopravníku
  • Iistalace plynového potrubí, odsávání dopravníku aglomerace a další

Reference

506-VP-6-ohrivac-vetru-Kalugin-TZ-Trinec-3-.jpg
Název Projektu: Ohřívač větru Kalugin, VP 6, TŽ Třinec
Realizace: 06/2017 - 09/2017
Předmět: Montáž ohřívače větru Kalugin
Odběratel: BKB Metal
Poznámka:
Galerie  
508-P1011001.jpg
Název Projektu: Licí stroj - ArcelorMittal Ostrava
Realizace: 04/2017 - 06/2017
Předmět: Rekonstrukce licího stroje
Odběratel: ArcelorMittal Ostrava
Poznámka:
Galerie  
515-Montaz-prasniku-33-.JPG
Název Projektu: Oprava prašníku a šikmého plynovodu, TŽ Třinec
Realizace: 05/2017 - 11/2017
Předmět: Oprava prašníku a šikmého plynovodu
Odběratel: TŽ Třinec
Poznámka:
Galerie  
526-IMG-4127.JPG
Název Projektu: Střední oprava VP 6 TŽ Třinec
Realizace: 05/2013 - 10/2013
Předmět: Montážní práce při SO VP 6
Odběratel: TŽ Třinec
Poznámka:
Galerie  
530-AMO-VP.jpg
Název Projektu: Oprava vysoké pece, AMO
Realizace: 02/2012 - 06/2012
Předmět: Výměna chladnic VP
Odběratel: ArcelorMittal Ostrava
Poznámka: výměna prováděna technologií bez vyhasnutí pece
Galerie  
536-IMG-00-22.jpg
Název Projektu: Rychlokovárna VÍTKOVICE HAMMERING
Realizace: 06/2011 - 07/2011
Předmět: Montáž hydrauliky rychlokovadla
Odběratel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
Poznámka:
Galerie  
545-go-vp-3-ArcelorMittal-Ostrava.jpg
Název Projektu: Generální oprava VP č. 3, AMO
Realizace: 11/2008 - 12/2010 (přerušení GO 03-10/2009)
Předmět: Generální oprava vysoké pece
Odběratel: ArcelorMittal Ostrava a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
Poznámka:
Galerie  
551-IMG-4278.jpg
Název Projektu: Generální oprava VP č. 2, AMO
Realizace: 01/2008 – 05/2008
Předmět: Generální oprava vysoké pece
Odběratel: ArcelorMittal Ostrava
Poznámka:
Galerie