GO KOLESOVÉHO RÝPADLA KU 800/18 - NOEN, a.s.


zpět

Realizace: 2006
Zákazník: Severočeské doly – Doly Bílina

Generální oprava kolesového rýpadla proběhla dle zadávacích podmínek SD a.s. – Doly Bílina a byla ukončena v únoru 2006. Náplní GO byla obnova opotřebovaných dílů a modernizace vytypovaných celků.  U těchto modernizací byla na kolesovém rýpadle KU 800/18 aplikována konstrukční řešení, která byla realizována a provozně ověřena na kolesových rýpadlech KU 800 v působnosti SD a.s., MUS a.s. a SU a.s., případně i na kolesovém rýpadle K 2000 na Dolech Bílina.

Hlavní parametry stroje zůstaly shodné s parametry před GO

Objem korečku 1000 dm3
Šířka dopravního pásu 2000 mm
Teoretická výkonnost stroje 4500-5500 m3/h
Výsuv 15.8 m
Celková hmotnost 4613 t
Instalovaný výkon 2×800=1600 kW
Přívodní napětí 35 kV
Dosah nakládacího výložníku od osy rýpadla do osy porubního dopravníku 41 – 96 m
Výška řezu 32 m
Průměrná rychlost kráčení 1.5 m/min


© 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu