Polypropylen, Slovnaft Bratislava


zpět
Realizace: I. 12/2003 – 3/2004 II. 11/2003 – 9/2004
Předmět: I. Dodávka a montáž ocelových konstrukcí II.Prefabrikace a montáž podzemního a nadzemního potrubí vč.instalace aparátů, montáž reaktovu a Purge Bin. Prefabrikace a montáž sil
Odběratel: Linde, KCA Drážďany, Vítkovice, Chemoprojekt
Poznámka:


© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu