31. 7. 2023


Železniční most v úseku Babice-Staré Město


zpět

Dne 26.6.2023 jsme po montáži, geodetickém zaměření a aplikaci PKO předali první ze dvou etap železničního mostu v úseku Babice - Staré Město pro kolej č. 1.

Železniční most jsme skládali a svařovali na předmontážní ploše (roštu) v blízkosti budoucího přemostění přes přivaděč Staré Město, který navazuje na budoucí rychlostní silnici D55. Následovalo geodetické zaměření po svaření a aplikací PKO, která byla nutná k předání k dalším navazujícím pracím. Po betonáži, dobudování opěr a přerušení provozu na koleji č. 1 se most následně zasune na místo včetně uložení na ložiska. Výluka pro zasunutí mostu etapy I je plánovaná na podzim (říjen) 2023.

 

Nosná konstrukce mostního objektu SO 221 je tvořena ocelobetonovou spřaženou konstrukcí o jednom poli a rozpětí 34,0 m s průběžným kolejovým ložem. Most je navržen ze dvou konstrukcí podélně rozdělených (2 etapy). Ocelovou konstrukci každé etapy tvoří čtyři svařované hlavní nosníky tvaru „I“. Celkem OK mostního objektu váží 170 700 kg.

 

Technická data OK železničního mostu pro etapu I:

Délka              34 m

Šířka               4,01 m

Výška              1,9 m

Hmotnost        85 225 kg

 

Práce na druhé etapě mostu bude obdobná, začátek montáže pro HM je předpokládána v půli srpna 2023, dle výroby a dodávek na stavbu. Zasunutí této druhé etapy na místo tratě je dle projednané výluky na železnici plánováno až na březen 2024.© 2023 Hutní montáže, a.s. | firla.eu