28. 4. 2023


Rypadlo KK 1600 předáno


zpět

Na konci dubna 2023 Hutní montáže slavnostně předaly zákazníkovi, firmě Prodeco, rypadlo KK 1600, která tento stroj následně předala k užívání zadavateli zakázky a provozovateli velkostroje, společnosti Severočeké doly, a.s.

Během následujících zhruba 3 týdnů rypadlo doputovalo z místa montáže až do místa svého nasazení na Dolech Bílina. V průběhu transportu byly prováděny předepsané zkoušky pohybů stroje.

V současné době již probíhají výkonové zkoušky stroje a po jejich absolvování bude rypadlo plně nasazeno pro těžbu skrývky v nejtvrdších horninách 5.a 6. skrývkového řezu dolu Bílina.

Důl Bílina slouží jako hlavní zdroj paliva pro elektrárnu Ledvice, která je v těsné blízkosti dolu.

Standardní životnost tohoto stroje je cca 40 let. Bohužel se nejspíše jedná o poslední velkorypadlo, které bylo vyrobeno pro povrchové doly v České republice.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podíleli na tomto projektu.© 2023 Hutní montáže, a.s. | firla.eu