6. 12. 2022


Most Schierstein dokončen.


zpět

V srpnu tohoto roku dokončily Hutní montáže, a.s. kompletaci posledních  segmentů lávky pro pěší a cyklisty, která je zavěšena na ocelové konstrukci nového dálničního mostu, přičemž montáž samotné hlavní nosné ocelové konstrukce byla dokončena již v roce 2021.

Jedná se o důležitou dopravní stavbu na dálnici A 643, která spojuje města Wiesbaden a Mainz, která leží po obou stranách Rýna.

Celková délka mostu je 1.250 m s maximálním rozpětím 205 m mezi pilíři nad samotnými rameny Rýna (nad mezinárodní lodní trasou ), přičemž  samotná montáž byla vzhledem ke své  náročnosti rozdělena mezi dvě firmy, takže Hutní montáže a.s. namontovaly přes 10.000 t mostní konstrukce.

Samotná montáž se skládala z předmontáže (z velké části na pomocných podpěrách) následného výsunu popř. zaplavení předmontovaných sekcí do konečné polohy a následného propojení s přechozí/následnou sekcí.                        V době největší kumulace výkonů   probíhaly předmontáže jednotlivých sekcí paralelně na 3 místech a to na obou březích Rýna  a na předmontáži zaplavovaného dílu ve speciálně upraveném přístavišti poblíž stavby.

Montáž začala v Říjnu 2018  a s průběžnou dobou téměř 4 let se řadí k největším mostním stavbám, které Hutní montáže, a.s. za dobu své existence provedly.© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu