9. 2. 2023


Ocelová konstrukce k mostu Pirna v Německu


zpět

Ocelová konstrukce k mostu Pirna

Ocelová konstrukce silničního mostu. OK je navržena jako spojitý komorový nosník o 9 polích spřažený železobetonovou deskou. OK je v podélném směru dělena na 44 segmentů, které jsou postupně k sobě svařovany příčnými svary, každý segment se skládá ze 4 „L“ dílců, které tvoří podélné svary. Most má 8 pilířů, celkovou délka OK 916m, šířka 15,3m. Montáž OK mostu probíhá systémem postupným výsunem (9 taktů) pomocí ocelových lan, od jedné opěry postupně ke druhé. Firma Hutní montáže provádí pouze montáž.  

Most je unikátní nejen svou délkou, ale hlavně tím, že vede přes údolí města Pirny (nad budovami, běžeckým hřištěm, řekou, cestou, lesem apod.). 

Objekt je součástí obchvatu Pirny B172. Ta by měla po jejím dokončení ulevit městu Pirna od dopravy a tím i od hluku a znečištění. 

 

Vyhledávání Google: Talbrücke Gottleuba

Link: https://goo.gl/maps/prcBB4yf2BXzxcR97 

 © 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu