4. 4. 2023


Most A40 Duisburg před dokončením


zpět

4. února položili pracovníci Hutních montáží propojovací segment ocelové konstrukce nového dálničního mostu přes řeku Rýn na dálnici A40 Duisburg – Venlo. Tato hlavní tepna zajišťuje téměř veškerou silniční dopravu z průmyslového Porúří směrem na západ do Nizozemí.

Celý most pro 8-mi proudovou dálnici bude tvořen dvěma samostatnými konstrukcemi mostovky (pro každý směr zvlášť) kde každá je nesena 80 lanovými svazky, které jsou zavěšeny na čtyřech pylonech. Celková délka mostu je 802 m s rozpětím mezi pylony 380 m ve výšce asi 42 m nad hladinou řeky. Výška pylonů je více než 71 m nad mostovkou. Jedná se o velmi zajímavou, ale náročnou kombinaci technologie montáže (výsuny pobřežní části, letmá montáž nad řekou koordinována s montáži a napínáním lanových svazků a konečně také výškové práce při montáži jednotlivých segmentů pylonů.

Montáž začala v lednu 2021 a dokončení levobřežní poloviny, kterou montují Hutní montáže, se předpokládá 31. května tohoto roku.© 2024 Hutní montáže, a.s. | firla.eu