2. 8. 2023


Dokončení Projektu "CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025836 - ENERGETICKÁ OPATŘENÍ VE VÝROBNÍM AREÁLU SPOLEČNOSTI HUTNÍ MONTÁŽE, A.S."


zpět

Společnost Hutní montáže, a.s. s radostí oznamuje úspěšné dokončení projektu "Energetická opatření ve výrobním areálu ve Sviadnově," který byl spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt představuje významný krok směrem k udržitelnému rozvoji a snížení environmentálního vlivu našich aktivit.

Hlavním cílem projektu bylo provést energetická opatření v areálu společnosti Hutní montáže s důrazem na úsporu energie, zvýšení energetické efektivity a snížení emisí skleníkových plynů. Díky finanční podpoře Evropské unie mohla společnost realizovat nákladná opatření, která by jinak byla obtížně dosažitelná.

Jedním z klíčových kroků projektu bylo zateplení fasády budovy a stavebních otvorů, které minimalizují spotřebu energií. Dalším významným opatřením byla instalace solárních panelů na střeše budovy, což umožňuje vlastní výrobu elektrické energie a snižuje závislost na fosilních palivech až v rozsahu 20%. Tímto krokem společnost Hutní montáže aktivně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a ochraně klimatu. Snížení energetických nákladů umožní společnosti zvýšit konkurenceschopnost na trhu

Celkově lze říci, že dokončení  projektu " CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025836 - ENERGETICKÁ OPATŘENÍ VE VÝROBNÍM AREÁLU SPOLEČNOSTI HUTNÍ MONTÁŽE, A.S." představuje skvělý příklad úspěšné spolupráce mezi soukromým sektorem a Evropskou unií, směřující k udržitelnému a zelenému průmyslovému rozvoji. Společnost Hutní montáže, a.s. je hrdá na dosažené výsledky a pevně věří, že takové projekty přispívají k lepší budoucnosti pro všechny.© 2023 Hutní montáže, a.s. | firla.eu