Základem Integrovaného systému řízení ve společnosti je

  • systém managementu dle EN ISO 9001:2015 v oborech „Dodávka a montáž ocelových konstrukcí, mostů a technologických zařízení se zohledněním vyšších požadavků na jakost svařování dle EN ISO 3834-2 a Služby dopravní, manipulační a jeřábové techniky“,
  • systému managementu dle EN 14001:2015, v oborech „Dodávka a montáž ocelových konstrukcí, mostů a technologických zařízení a Služby dopravní, manipulační a jeřábové techniky“,
  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS OHSAS 18001:2007.


Tyto systémy jsou certifikovány společností TŰV NORD Czech.

První certifikát dle normy DIN ISO 9002/ EN 29002 byl společnosti udělen 11. 5. 1995. Kromě interních auditů je systém každoročně certifikační společností prověřován. 

V návaznosti na Strategii rozvoje společnosti vyhlašuje vedení společnosti Politiku integrovaného systému řízení ve které zveřejňuje záměry a zaměření společnosti ve vztahu k zákazníkům a zaměstnancům s ohledem na jakost a stanovuje zásady pro všechny činnosti společnosti vzhledem k ochraně životního prostředí.


Společnost dále vlastní řadu certifikátů - viz certifikaty