Po loňské tragédii při stavbě tohoto mostu, realizované jiným - původním dodavatelem montáže, byla tato stavba pod ještě přísnějším dozorem profesních odborníků i široké veřejnosti. Pro maximální bezpečnost byla také použita místo výsunu mostu technologie osazení mostních dílů do montážního otvoru. To také umožnilo minimalizaci výluk na trati ČD. Pomocí pásového jeřábu CC 2400 byly v první etapě ze strany od Bílovce nejdříve ve třech samostatných dvouhodinových výlukách usazeny dílce středního pole nad tratí a následně zbývající dílce krajního pole. Výluky na trati ČD byly sjednány dlouhodobě dopředu a proběhly v sobotu a neděli převážně v nočních hodinách, s maximální eliminací dopadů na provoz na trati.