Základní popis a určení rozsahu Integrovaného systému řízení ve společnosti:

  • systém managementu dle EN ISO 9001:2015 v oborech „Dodávka a montáž ocelových konstrukcí, mostů a technologických zařízení se zohledněním vyšších požadavků na jakost svařování dle EN ISO 3834-2 a Služby dopravní, manipulační a jeřábové techniky“. V roce 2021 bude systém rozšířen, o obor „Inženýring, vývoj, projektování a dodávky technologických a investičních celků a ocelových konstrukcí a staveb". 
  • systému managementu dle EN 14001:2015, v oborech „Dodávka a montáž ocelových konstrukcí, mostů a technologických zařízení a Služby dopravní, manipulační a jeřábové techniky“,
  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018, v oborech „Dodávka a montáž ocelových konstrukcí, mostů a technologických zařízení a Služby dopravní, manipulační a jeřábové techniky".


Z důvodu rozšíření spektra nabízených služeb o projektování a inženýringové dodávky investičních celků, bylo v průběhu roku 2020 vedením společnosti rozhodnuto, o rozšíření certifikace dle EN ISO 9001 o kapitolu 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb" a to v celém rozsahu (EN ISO 9001). Toto rozšíření se nevztahuje na systém popsaný v normách EN ISO 14001 a EN ISO 45001. 


Tyto systémy jsou certifikovány společností TŰV NORD Czech.


První certifikát dle normy DIN ISO 9002/ EN 29002 byl společnosti udělen 11. 5. 1995. Kromě interních auditů je systém každoročně certifikační společností prověřován. 


V návaznosti na Strategii rozvoje společnosti vyhlašuje vedení společnosti Politiku integrovaného systému řízení ve které zveřejňuje záměry a zaměření společnosti ve vztahu k zákazníkům a zaměstnancům s ohledem na jakost a stanovuje zásady pro všechny činnosti společnosti vzhledem k ochraně životního prostředí.


Společnost dále vlastní řadu certifikátů - viz certifikáty