Politika integrovaného systému řízení

Hutní montáže, a.s. jsou přední českou společností zabývající se montážemi ocelových konstrukcí, mostů a technologických zařízení, služeb dopravní, manipulační a jeřábové techniky. Základem této politiky společnosti je Strategie rozvoje společnosti HM, a.s., zahrnující cíle se zaměřením na kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a společenskou odpovědnost. Pro zajištění efektivního provádění integrovaného systému řízení a činností je ve Společnosti vytvořen, uplatňován a udržován dokumentovaný systém v oblastech kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Vedení společnosti se zavazuje uplatňovaný systém rozvíjet a neustále zlepšovat jeho efektivnost a účelnost ve všech oblastech. Dodržování zákonů a jiných souvisejících požadavků považuje vedení Společnosti za jeden ze základů procesu trvalého zlepšování ve vztahu k požadavkům zákazníka, k oblasti etiky, životního prostředí, BOZP a PO při všech našich činnostech.

Politika integrovaného systému řízení společnosti Hutní montáže, a.s. - úplné znění

účinnost od 01. 10. 2019