Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 10.11.2017 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Hutní montáže, a.s., jako Rozdělované společnosti, a toto jmění přešlo sloučením na obchodní společnost WITKOWITZ GW, a.s., se sídlem Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 056 63 938, jako Nástupnickou společnost.

V souladu s Projektem přeměny byly k 31. 1. 2018 vydány nové akcie v celkové hodnotě 220.000.000 Kč(10 akcií, každá akcie v hodnotě 22.000.000 Kč).

Jediným vlastníkem akcií je Společnost WITKOWITZ GW, a.s.