PŘEDSTAVENSTVO

 Předseda  JUDr. Vladimír Bindzár
 Místopředseda  Ing. Jaroslav Luzar
 Člen  Bc. Robert Michura
 Člen Ing. Petr Brázda

DOZORČÍ RADA            

 Předseda                        Mgr. Ing. Viktor Chrobok, Ph.D
 Člen  Vladimír Jurošek
 Člen  Ing.Tomáš Hubička

VEDENÍ SPOLEČNOSTI   

 Generální ředitel  JUDr. Vladimír Bindzár
 Finanční ředitel  Ing. Jaroslav Luzar

 Ředitel divize montáží
 technologických   zařízení

 Bc. Robert Michura
 Ředitel divize montáží
 ocelových konstrukcí  a mostů
 Ing. Petr Brázda

 Ředitel divize jeřábů a
 montážních mechanizmů

 Ing. Klement Teper
 Ředitel kvality  Ing. Jiří Mamica