INTERMONTÁŽ - servis, s.r.o.

(obch. název: ТОО ИНТЕРМОНТАЖ- сервис) 
Poslání: Společný podnik pro udržení a rozšíření obchodních kontaktů se zeměmi bývalého SSSR, zejména montáže technologických zařízení a ocelových konstrukcí.
Sídlo: Kyjev, Ukrajina
Obchodní podíl: 50 %
 

Ti kran servis s.r.o.

Poslání: Technická inspekce zdvihacích a elektrických zařízení; provádění revizí, zkoušek a přejímek těchto zařízení a školení zaměstnanců v oboru elektro a jeřábové dopravy. Opravy, servis a prodej mobilních jeřábů. 
Sídlo: Ostrava, Česká republika
Obchodní podíl: 100 %
www.tikran.cz
 

PRIS - Hutní montáže Ostrava

(obch. název: ТОО ПРИС-Гутни монтаже Острава) 
Poslání: Inženýrská, projekční a realizační činnost v oblasti stavebnictví a technologie.
Sídlo: Almaty, Kazachstán
Obchodní podíl: 50 %

 
GEO - CZ Construction Engineering, s.r.o.

(obchodní název: GЕO - CZ Сonstruction Engineering, s.r.o.) 
Poslání: montáže stavebních ocelových konstrukcí a technologických zařízení.
Sídlo: Tbilisi, Gruzie
Obchodní podíl: 50%