Vodní díla

Výraznou část činnosti Hutních montáží již od 60. let představují dodavatelské a montážní práce na hydrotechnických zařízení vodních děl. Jednalo se o přivaděče a velkoprůměrová potrubí vodních elektráren v tuzemsku, na Islandu, v Německu a v Rumunsku (průměr potrubí 7 m).

Následovaly velkoprůměrové přivaděče vodních elektráren (Lipno, Dlouhé Stráně, Dalešice, Liptovská Mara a Čierný Váh na Slovensku, šéfmontáž potrubí v Pákistánu - průměr 8 m), hradicí konstrukce (vodní elektrárenské Vážské kaskády, vodní dílo Gabčíkovo a doková vrata v loděnici Pappenburg v Německu), finální dodávka hydrotechnických zařízení plavebních komor vodního díla Gabčíkovo představovaly hlavní akce v segmentu vodních děl.

Pro práce na hydrotechnických zařízeních vodních děl disponují Hutní montáže zkušenými řídicími pracovníky, kvalifikovanými montážními skupinami, technickým zabezpečením pro svářečské práce a kontrolu svarů, mobilní jeřábovou technikou i spolupracujícími projekčními, výrobními a dalšími dodavatelskými kapacitami.

  Hutní montáže na základě zkušeností z montáží nadále realizují práce na opravách přiváděčů vodních elektráren a hydrotechnických zařízeních vodních děl. Dlouhodobě zajišťují servisní práce, repase a opravy na plavebních komorách vodního díla Gabčíkovo pro nejvýznamnějšího investora tohoto segmentu Vodohospodářskou výstavbu, Bratislava. Tato činnost je nedílnou součástí zabezpečení provozuschopnosti a spolehlivosti plavebních komor vodního díla Gabčíkovo.

Ostatní - demontáže a demolice:

 • Areál ČKD Elektrotechnika Praha - tovární haly a objekty
 • Areál Spalovny, Praha Vysočany
 • POLDI KLADNO - hutní provozy (bývalý závod Koněv)
 • Válcovny plechu Frýdek - Místek - rekonstrukce haly
 • Těžní věže, budovy a chladící věže Radvanice, VČ doly, ČMDKladno
 • Masokombinát Praha Čakovice
 • Likvidace přístavu - překladiště uhlí Lovosice – Čsl. plavba Labská a.s.
 • Objekty Hudební a Slovní výroby bývalého rozhlasu Praha – Pankrác
 • Demontáž a montáž potrubí Chemopetrolu Litvínov
   

 

Reference

Opravy a servisní práce na TZ PLK VD Gabčíkovo
Název projektu:
Opravy a servisní práce na TZ PLK VD Gabčíkovo
Realizace:
trvale
Předmět:
Práce na TZ PLK provoz, údržba, hydraul. válce: výměna, opravy, repase tlak. hydraul. potrubí: opravy, přetěsňování ložiska: výměny, opravy, repase, tělesa horních vrat, regulačních uzávěrů: revize
Odběratel:
Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
Rekonstrukce varny Cukrovar Opava
Název projektu:
Rekonstrukce varny Cukrovar Opava
Realizace:
02/03 - 08/03
Předmět:
Montáž technologického zařízení a potrubí vč. stavebních prací, izolací, elektroprací (dodávka na klíč)
Odběratel:
Moravskoslezské cukrovary, a.s. odštěpný závod Opava - Vávrovice
Schlenseanlage Hohenwarthe - Německo
Název projektu:
Schlenseanlage Hohenwarthe - Německo
Realizace:
03/03 - 08/03
Předmět:
Montáž dolních vrat v plavební komoře Hohenwarthe
Odběratel:
Bruckenbau Plauen GmbH - SRN
Název projektu:
Rekonstrukce vtokových vrat – VE Horná Streda
Realizace:
05/02 - 07/02
Předmět:
Rekonstrukce 2ks vtokových vrat a převodovek
Odběratel:
Vodní Elektrárny Trenčín OZ
Doková vrata Papenburg
Název projektu:
Doková vrata Papenburg
Realizace:
02/01 - 05/01
Předmět:
Montáž 2 ks dokových vrat
Odběratel:
Partner Kran Technik
Vodní elektrárna Liptovská Mara
Název projektu:
Vodní elektrárna Liptovská Mara
Realizace:
2000
Předmět:
Opravy dilatačních vložek na tlakovém přivaděči
Odběratel:
Vodné elektrárne Trenčín, o.z.Lipno