Velkostroje

Hutní montáže se již od vzniku firmy zabývají montáží obřích velkorypadel a zakladačů, sloužících pro dobývání převážně v tuzemských hnědouhelných pánvích. Později se začaly rovněž realizovat montážní práce při generálních opravách a modernizacích těchto strojů. V zahraničí jsme se na stavbě velkostrojů podíleli například v Řecku, v dřívější minulosti také v Polsku, zemích bývalého Sovětského Svazu a Německu., Jednalo se o rypadla RK 400, zakladače ZP 1500, ZP 6600 a lodní skládkové stroje vykladače sypkých hmot v přístavech.

Po útlumu těžby v 90. letech vyvstala na přelomu tisíciletí potřeba postavit nové stroje a generálkovat a modernizovat stroje stávající. Hutní montáže zaujaly v tomto segmentu trhu dominantní postavení.

Projekty v posledních letech

  • zakladač ZPDH 6300 (montáž strojních částí a ocelové konstrukce, cca 1 416 t )
  • rypadlo SchRs 1520/4x30 (montáž strojních částí a dodávku a montáž ocelové konstrukce, celkem 3 858 t ) a
  • rypadlo SchRs 1320/4x30 (montáž strojních částí a dodávku a montáž ocelové konstrukce, celkem 4085 t).

Mimo nové velkostroje byly realizovány také generální opravy zakladače ZP 10000, rypadla K 10000 a zakladače ZPD 8000 na dole Bílina, generální oprava RK 5000 na dole ČSA Komořany, rekonstrukce špičky kolesa rypadla KU 800 na DNT.

Hutní montáže také zajišťují průběžně opravy a rekonstrukce celého komplexu technologických celků, která jsou používána při dobývání a zpracovávání na povrchových dolech.

Investorem uvedených referencí jsou  Severočeské doly.

Reference

Rýpadlo KK 1300
Název projektu:
Rýpadlo KK 1300
Realizace:
11/2009 - 04/2011
Předmět:
Montáž ocelové konstrukce a technologických zařízení rýpadla
Odběratel:
Noen
Oprava zakladače ZPD 8000
Název projektu:
Oprava zakladače ZPD 8000
Realizace:
04/2010 - 08/2010
Předmět:
Oprava kulové dráhy zakladače
Odběratel:
Prodeco, Teplice
Rýpadlo SchRs 1320/4x30
Název projektu:
Rýpadlo SchRs 1320/4x30
Realizace:
12/03 – 08/05
Předmět:
Výroba a montáž OK, montáž TZ
Odběratel:
Prodeco, a.s.
Výměna špičky Kolesa rypadla KU 800.20
Název projektu:
Výměna špičky Kolesa rypadla KU 800.20
Realizace:
08/03 - 10/03
Předmět:
Výměna špičky Kolesa rypadla KU 800.20
Odběratel:
Prodeco, a.s.
Rýpadlo SchRs 1550/4x30
Název projektu:
Rýpadlo SchRs 1550/4x30
Realizace:
04/00 - 03/02
Předmět:
Výroba a montáž OK, montáž TZ
Odběratel:
Prodeco, a.s.
Název projektu:
Oprava ZPDH 6300
Realizace:
01/99 – 2/2000
Předmět:
Oprava ZPDH 6300
Odběratel:
Prodeco, a.s.