Hutě

Hutní montáže se v minulosti podílely na výstavbě většiny hutnických zařízení v ČR a na Slovensku a je proto zákonité, že všechny takto získané zkušenosti jsou uplatňovány i nyní při opravách těchto hutních provozů a při realizaci nových investičních akcí. V současné době se jedná se o hutní provozy v Třineckých železárnách, ArcelorMittal Ostrava (dříve NH Ostrava), VÍTKOVICÍCH STEEL  a VÍTKOVICÍCH MACHINERY GROUP.

V období posledních let jsme se podíleli postupně na opravách vysokých pecí a oceláren, ohřívačů větru, aglomerací, vápenného hospodářství, válcoven, dělících linek a dopravníků, kouřovodů, potrubních systémů a potrubních a kabelových mostů a mnoho dalších hutních zařízeních. Jednalo se o generální, střední a běžné opravy. Na výše uvedených hutních zařízeních zajišťují HM průběžně a dlouhodobě běžné dekádní opravy.

HM prováděly v hutích také řadu demontáží - generálním opravám předcházely zpravidla demontáže stávajících zařízení.

Průběžná údržba a opravy v metalurgii, jako:

  • Demontáže, generální a střední opravy vysokých pecí, ohřívačů větru a aglomerace a jejich údržba
  • Rekonstrukce žíhací pece a dělící linky
  • Dodávky potrubí a kouřovodů (DN 3000, DN 2700, DN 500)
  • Rekonstrukce vápenného hospodářství aglomerace a mostu pásového dopravníku
  • Instalace plynového potrubí, odsávání dopravníku aglomerace a další

 

Reference

Ohřívač větru Kalugin, VP 6 - TŽ Třinec
Název projektu:
Ohřívač větru Kalugin, VP 6 - TŽ Třinec
Realizace:
06/2017 - 09/2017
Předmět:
Montáž OV Kalugin
Odběratel:
BKB Metal
Licí stroj - ArcelorMittal Ostrava
Název projektu:
Licí stroj - ArcelorMittal Ostrava
Realizace:
04/2017 - 06/2017
Předmět:
Rekonstrukce licího stroje
Odběratel:
ArcelorMittal Ostrava
Opravy v hutích TŽ Třinec
Název projektu:
Opravy v hutích TŽ Třinec
Realizace:
2017
Předmět:
Oprava prašníku a šikmého plynovodu
Odběratel:
Třinecké železárny
Název projektu:
Střední oprava VP 6
Realizace:
10/2013
Předmět:
Montážní práce při SU VP6
Odběratel:
TŽ Třinec
Oprava chlazení vysoké pece
Název projektu:
Oprava chlazení vysoké pece
Realizace:
II/2012
Předmět:
výměna chladnic VP
Odběratel:
ArcelorMittal Ostrava
Poznámka:
technologie bez vyhasnutí pece
Montáž hydrauliky rychlokovárny VÍTKOVICE HAMMERING
Název projektu:
Montáž hydrauliky rychlokovárny VÍTKOVICE HAMMERING
Realizace:
06/2011 - 07/2011
Předmět:
Montáž hydrauliky rychlokovadla
Odběratel:
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
Generální oprava vysoké pece č. 3
Název projektu:
Generální oprava vysoké pece č. 3
Realizace:
11/2008 - 12/2010 (přerušení GO 03-10/2009)
Předmět:
Generální oprava VP č. 3
Odběratel:
ArcelorMittal Ostrava a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
Generální oprava vysoké pece č. 2
Název projektu:
Generální oprava vysoké pece č. 2
Realizace:
01/2008 – 05/2008
Předmět:
Generální oprava
Odběratel:
ArcelorMittal Ostrava
Generální oprava vysoké pece č. 4
Název projektu:
Generální oprava vysoké pece č. 4
Realizace:
02/2005 – 12/2005
Předmět:
Demontáž a montáž vysoké pece, ohřívačů větru a ostatních technologických souborů
Odběratel:
Třinecké železárny
Název projektu:
Střední oprava na TZ - PS 04 odlévárna
Realizace:
10/2004 – 12/2004
Předmět:
Mechanické práce při SO odlévárny
Odběratel:
Mittal Steel Ostrava
Název projektu:
Střední oprava na TZ - Vysoká pec 1 VPO, Nová Huť a.s.
Realizace:
09/2002 - 12/2002
Předmět:
Rekonstrukce rozvodu chlazení, jednotky TZ zavážení a odlévárny
Odběratel:
VP Nová Huť a.s.
Název projektu:
Odsun vápna na ocelárně – Závod 13, Nová Huť a.s.
Realizace:
09/2002 - 12/2002
Předmět:
Montáž TZ jednotky pásové dopravy
Odběratel:
Ocelárna Závod 13 Nová Huť a.s.
Generální oprava VP č. 6 v TŽ a.s. Třinec
Název projektu:
Generální oprava VP č. 6 v TŽ a.s. Třinec
Realizace:
01/1999 – 05/2000
Předmět:
Dodávka a montáž OK a TZ
Odběratel:
TZ a.s. Třinec