Chemie a petrochemie

Společnost Hutní montáže jako jedna z největších montážních organizací let minulých byla stěžejním dodavatelem montážní prací při výstavbě a rekonstrukcích v oblasti chemie a petrochemie nejen v České republice.

Působnost Hutních montáží v tomto segmentu se datuje od 60. let. V té době se jednalo zejména o montáže kulových zásobníků (celkem přes 50 ks) o objemu 250 – 2.500 m3 v tuzemsku, Německu a Sýrii a dále plynojemů od 35.000 do 300.000 m3 (tuzemsko, Polsko, Německo a Turecko).

V posledních 10 letech navázaly Hutní montáže v oblasti nádrží projektem Rozšíření centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde se podílely na výstavbě 11 velkokapacitních dvouplášťových nádrží (objem 50.000 – 125.000 m3 ).

Hutní montáže se také podílely při významných investičních akcích pro investory jako Spolana Neratovice (alfaolefíny), Slovnaft Bratislava (reformer, fléry, výroba polypropylenu), Chemopetrol Litvínov (intenzifikace výroby polyetylénu, kyslíkárna), Česká rafinérská (získávání uhlovodíků, blending, visbreaking, fluidní katalytický krak, čistá paliva) Lovochemie Lovosice (kyselina dusičná) Mero (centrální tankoviště Nelahozeves), Linde a Air Products. Hutní montáže zde montovaly především potrubí, reaktory nádrže a sila a další technologická zařízení chemických provozů.

Hutní montáže se účastní také oprav a údržby zařízení v chemických provozech, jednak díky kladným referencím z realizovaných investičních projektů ale především díky spolehlivosti a kvalitě provedených prací.

Reference

Duslo Šala
Název projektu:
Duslo Šala
Realizace:
03/2017 - 09/2017
Předmět:
Montáž potrubí
Odběratel:
Eneza, s.r.o.
Název projektu:
Potrubní rozvody, IVAX
Realizace:
07/2006 – 08/2006
Předmět:
Montáž potrubních rozvodů
Odběratel:
IVAX Pharmaceuticals, Opava
Polypropylen, Slovnaft Bratislava
Název projektu:
Polypropylen, Slovnaft Bratislava
Realizace:
I. 12/2003 – 3/2004 II. 11/2003 – 9/2004
Předmět:
I. Dodávka a montáž ocelových konstrukcí II.Prefabrikace a montáž podzemního a nadzemního potrubí vč.instalace aparátů, montáž reaktovu a Purge Bin. Prefabrikace a montáž sil
Odběratel:
Linde, KCA Drážďany, Vítkovice, Chemoprojekt
Nová kyslíkárna ASU – Glaverbel Teplice
Název projektu:
Nová kyslíkárna ASU – Glaverbel Teplice
Realizace:
04/2003 - 08/2003
Předmět:
Montáž potrubí a TZ vč. chemického čištění a nátěrů potrubí, izolací a dodávky potrubního materiálu
Odběratel:
AIR PRODUCTS s.r.o.
Výstavba kyseliny dusičné – Lovochemie Lovosice
Název projektu:
Výstavba kyseliny dusičné – Lovochemie Lovosice
Realizace:
12/2001 - 04/2003
Předmět:
Montáž potrubí a technologie vč. nátěrů, izolací, dodávky těsnění, uložení, spoj. materiál
Odběratel:
Chemoprojekt a.s. Praha
Demontáž objektu UP II – Spolchemie Ústí nad Labem
Název projektu:
Demontáž objektu UP II – Spolchemie Ústí nad Labem
Realizace:
05/2003 - 10/2003
Předmět:
Demontáž vyhořelého objektu UP II
Odběratel:
STAPO MORAVA a.s.
Projekt ASU II Kyslíkárna – Chemopetrol Litvínov
Název projektu:
Projekt ASU II Kyslíkárna – Chemopetrol Litvínov
Realizace:
06/2001 – 12/2002
Předmět:
Montáž potrubí a technologie vč. nátěrů, izolací, chemického čištění potrubí, stavebních prací a dodávky uložení
Odběratel:
AIR Products PLC, England
Rozšíření centrálního tankoviště ropy Nelahozeves
Název projektu:
Rozšíření centrálního tankoviště ropy Nelahozeves
Realizace:
07/2001 – 10/2002
Předmět:
Montáž nádrží
Odběratel:
Metrostav, a. s. Praha 8
Název projektu:
Rekonstrukce výrobny naftalen – dvoukolonový systém
Realizace:
06/2002 – 10/2002
Předmět:
Demontáž zařízení a montáž potrubí a technologie vč. dodávky
Odběratel:
Prodez a.s.
Název projektu:
Montáž potrubí a technologie PE/PP v Chemopetrolu
Realizace:
01/2002 – 07/2002
Předmět:
Montáž potrubí, technologie a OK vč nátěrů
Odběratel:
NEU, s. a. s. International Francie
Název projektu:
Kralupy Refinery Reinstrumentation
Realizace:
11/2001 – 06/2002
Předmět:
Dodávka a montáž ocelové konstrukce
Odběratel:
ABB Lummus Global s.r.o.
Odstávka 2001- Litvínov
Název projektu:
Odstávka 2001- Litvínov
Realizace:
05/2001
Předmět:
Demontáž a montáž potrubí a technologie v rámci odstávky zařízení
Odběratel:
Kovoprojekta Brno
Intenzifikace výroby polyetylénu
Název projektu:
Intenzifikace výroby polyetylénu
Realizace:
03/2001 – 05/2001
Předmět:
Montáž reaktoru, prací nádoby a ostat. tech.zařízení
Odběratel:
ZVÚ Chemie Linde KCA Dresden
Název projektu:
Fluidní katalyzační krak – OSBL
Realizace:
09/1999 – 08/2000
Předmět:
Montáž potrubí, technologie a OK včetně dodávky OK, nátěrů a uložení
Odběratel:
ABB Lummus Global