Hutní montáže se v roce 2016 zapojily do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ podpořeného finančními prostředky z ESF (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Dne 30. 9. 2016 na základě doporučení hodnotící komise byly schváleny Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou v Ostravě žádosti o příspěvek týkající se vzdělávacích aktivit:

  •   Kvalifikace svářečských inspektorů – IWI C (comprehensive),
  •   Prince 2 Foundation a Prince 2 Practitioner + certifikační zkouška,
  •   Kvalifikace dle EN ISO 9712 – metoda radiografická RT WE 2 – vyhodnocování radiogramů.

V roce 2016 proběhla vzdělávací aktivita Kvalifikace svářečských inspektorů – IWI C (comprehensive), náš zaměstnanec získal certifikát Mezinárodní svářečský inspektor.

V lednu 2017 úspěšně ukončilo kurz Prince 2 Foundation a Prince 2 Practitioner s certifikační zkouškou 5 zaměstnanců.

Kvalifikace dle EN ISO 9712 – metoda radiografická RT WE 2 – vyhodnocování radiogramů se uskutečnila během měsíce března 2017 a zaměstnanec útvaru Technologie svařování získal certifikát pro pracovníka nedestruktivního zkoušení (NDT) dle ČSN EN ISO 9712:2013.

V průběhu měsíce března 2017 ve spolupráci s Vítkovickou střední průmyslovou školou se konal kurz Potrubář se zaměřením na tepelné kotle, ve kterém si zvýšilo kvalifikaci 6 pracovníků.