1. ledna 1953

Založen národní podnik Hutní montáže se sídlem v Ostravě. Vznikl vyčleněním montážních a mostárenských výrobních činností z podniků v Prostějově, Lískovci a Vítkovických železáren v Ostravě, s cílem zabezpečit výstavbu, rekonstrukci a modernizaci československých výrobních kapacit s důrazem na hutnictví a těžký průmysl. Firma postupně vybudovala tři montážní závody se sídlem v Ostravě s působností v celém Československu a dva moderní výrobní závody se sídlem ve Frýdku - Místku a v Moravském Krumlově.

9. března 1991

Založena akciová společnost Hutní montáže Ostrava, a.s. se 100% majetkovou účastí státu.

1992

Společnost částečně vstupuje do první vlny kuponové privatizace, úplná privatizace společnosti byla dokončena v roce 1998, kdy stát prodává zbytek svých akcií

duben 2005

Rex Invest, a.s. se stává majoritním vlastníkem s podílem 96,35 % akcií, následuje vyvlastnění drobných akcionářů (podle § 183) a společnost se stává jediným akcionářem.

2. listopadu 2006 Majoritním vlastníkem společnosti (100 %) se stala společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Začleněním Hutních montáží, a.s do skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP byly vytvořeny předpoklady k úzkému propojení výrobního a prodejního programu obou společností, které umožní realizaci významných projektů v segmentu energetiky, dopravních staveb, těžební techniky a dalších.
 
3. dubna 2017 Zvýšení základního kapitálu, který provedla společnost E-INVEST, a.s. v souladu s rozhodnutím valné hromady dne 31. 3. 2017, a stala se tak majoritním vlastníkem Hutních montáží.
červen 2017 Společnost WITKOWITZ GW a.s. se stává jediným vlastníkem (100%)  společnosti Hutní montáže, a.s.