Hutní montáže rozšířily v roce 2009 Integrovaný systém řízení společnosti o systém bezpečnosti a ochrany zdraví Při práci dle OHSAS 18001 a BS.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří k základním prioritám společnosti.

  • pro montážní práce jsou vždy zpracovány montážní postupy se Zajištěním bezpečnosti práce zaměřené na minimalizaci RIZIK úrazů, Poškození majetku, životního prostředí a zařízení     
  • společnost má zpracovány vlastní bezpečnosti předpisy pro montážní práce provedeno hodnocení RIZIK při montážních pracích     
  • každý vedoucí pracovník je odpovědný za osobní bezpečnost a bezpečnost všech podřízených pracovníků, realizační střediska zajišťují prevenci k zabezpečení nenadálých událostí škod     
  • zaměstnanci jsou osobně zodpovědní za dodržování BOZP na svém pracovišti

Montážní práce jsou prováděny dle ustanovení Nařízení vlády ČR č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na staveništích.     

  • práce ve výškách je zajištěna osobním jištěním zaměstnanců ochrannými bezpečnostními postroji PROTECTA Mezinárodní tj. s příslušenstvím. postroje, tlumiče zachycovače pádu, kotvící prvky pracovníci jsou vyškolení pro pužití těchto zajišťovacích prostředků. Prostředky osobního zajištění mají atesty EU certifikát č. .. .. SZ. Ostrava Radvanice 214

Vlastními odbornými pracovníky je zajišťována revize                         

  • prostředků osobního jištění s oprávněním fy PROTECTA Mezinárodní             
  • elektro zařízení pro jeřábovou techniku v rámci pravidelných revizí             
  • požární ochrana má zavedený systém je zajištěna vlastním odborným zaměstnancem s oprávněním odborné způsobilé osoby dle z.č. 237/2000 Sb.             
  • zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami dle specifikace RIZIK při montážních pracích